HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Geen bestuurdersaansprakelijkheid bij omzetdaling door corona

29-09-2021 | In een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland kwam de vraag aan de orde, of de bestuurder van een onderneming persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor een niet gestand gedane toezegging, die hij had gedaan vóór de corona-epidemie. Door de coronamaatregelen ging het bedrijf uiteindelijk failliet en kon de bestuurder de toegezegde verplichtingen niet meer nakomen.

De feiten in deze zaak

Op 10 februari 2020 neemt de onderneming een opdracht aan voor standbouw op een landelijke beurs. De onderneming verzoekt om een voorschotbetaling. Partijen komen op 3 maart 2020 overeen dat het voorschot zal worden terugbetaald als de beurs niet door zou gaan.

Een persoonlijk verwijt?

Op 12 maart 2020 is er een landelijk verbod op evenementen doorgevoerd, waardoor de beurs inderdaad niet door kon gaan. De opdrachtgever probeert vervolgens tevergeefs het voorschot terug te halen bij de standbouwer. Dit lukt niet en uiteindelijk gaat de standbouwer in mei 2020 failliet.

De vraag die in de rechtszaak voorligt, is of de bestuurder van de standbouwer een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, omdat hij op het moment dat hij de toezegging deed al wist dat de onderneming de toezegging niet zou kunnen nakomen en dat de onderneming geen verhaal zou bieden. De bestuurder betwist dat hij dit op 3 maart 2020 al wist.

Gevolgen niet voorzienbaar

De rechtbank gaat ervan uit, net zoals bij de rechtspraak in verband met huurrecht en corona, dat de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor ondernemers niet voorzienbaar waren. In dat licht mocht de bestuurder er op 3 maart 2020 daarom nog redelijkerwijs vanuit gaan dat hij in staat zou zijn de onderneming gaande te houden en haar crediteuren te voldoen.

De wederpartij verwijt de bestuurder ook dat zij bewust de mogelijkheid op verhaal heeft gefrustreerd, omdat zij schuldeisers selectief heeft betaald. Uit de feiten blijkt echter dat het hierbij voornamelijk om loonbetalingen met behulp van NOW-gelden ging. De rechtbank is van oordeel dat de loonbetalingen met de NOW-gelden niet als selectief kunnen worden aangemerkt, omdat de NOW-gelden nou eenmaal niet voor andere doeleinden mogen worden aangewend.

Kortom, in dit geval wordt geen persoonlijke verwijtbaarheid en dus geen bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen.

Advies & contact

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid? Neem contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

Cursus Bestuurdersaansprakelijkheid

Nieuw in ons aanbod: de cursus Bestuurdersaansprakelijkheid. Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid en de eventuele gevolgen daarvan. U kunt deze juridisch duiden en risico’s benoemen en adviseren deze te voorkomen of te zoveel als mogelijk te beperken. Meer informatie vindt u hier.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken