HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Gebruikelijk loon voor DGA’s en de coronacrisis

Verlaging loon van de DGA

Voor 2020 mag een besloten vennootschap met haar aanmerkelijkbelanghouder een lager maandloon afspreken. Dit mogen zij afspreken als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeitspositie van de besloten vennootschap. Aan het einde van het jaar 2020 stelt de besloten vennootschap het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast. Dit vastgestelde gebruikelijk loon moet worden vermeld in de aangifte loonheffingen.

Vaststelling gebruikelijk loon

Voor 2020 mag het gebruikelijk loon voor een aanmerkelijkbelanghouder dus achteraf worden bepaald. De gevolgen van de coronacrisis op de besloten vennootschap zullen dan meer duidelijk zijn. Doordat er dan meer duidelijk is over de gevolgen voor de besloten vennootschap kan ook gemakkelijker de hoogte van het gebruikelijk jaarloon worden vastgesteld.

Verlaging met terugwerkende kracht

Het loon dat de aanmerkelijkbelanghouder over de afgelopen maanden van 2020 al heeft genoten, mag niet worden verlaagd. Het verlagen van het loon kunnen de besloten vennootschap en de aanmerkelijkbelanghouder slechts afspreken voor de resterende maanden van 2020.

Aangiften loonheffingen

In de aangiften loonheffingen moet het (eventueel verlaagde) genoten maandloon van de aanmerkelijk belang worden vermeld. Het bedrag moet inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto) worden vermeld. Als de dienstbetrekking eindigt in 2020 moet aan het einde van de dienstbetrekking het gebruikelijk loon over 2020 worden bepaald. Als de dienstbetrekking doorloopt, moet aan het einde van het jaar 2020 het gebruikelijk loon worden bepaald. Als de besloten vennootschap minder loon heeft betaald dan het vastgestelde gebruikelijk loon, moet de besloten vennootschap het verschil alsnog als loon aangeven. Over dat bedrag moeten loonheffingen berekend worden, aangegeven en afgedragen.

Geen verzoek nodig

De besloten vennootschap en de aanmerkelijkbelanghouder mogen onderling tijdelijk een lager loon overeenkomen. Een verzoek aan of vooroverleg met de Belastingdienst over de verlaging van het gebruikelijk loon is niet nodig.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken