HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Financiële compensatie voor eigen testfaciliteit door werkgevers

03-02-2021 | Er zijn al aardig wat commerciële teststraten, maar de overheid helpt nu ook de werkgevers om een eigen teststraat op te zetten. Voor zo’n teststraat kan een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

Voor welke werkgevers?

Voor werkgevers met werknemers die niet thuis kunnen werken, kan het interessant zijn om een eigen teststraat op te tuigen. Bijvoorbeeld voor de werkgever die snel inzicht wil hebben of diens werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is vanwege corona. Of voor de werkgever die op deze wijze een veilige werkplek wil waarborgen. Een dergelijke teststraat zal de besmettingen op de werkvloer kunnen terugdringen, waarvan iedereen weer profijt heeft.

Wat mag wel en wat mag niet?

Een testfaciliteit kan door één of meerdere werkgevers worden opgezet, maar alleen als dit in nauwe samenwerking met een arbodienst of bedrijfsarts is. Een werkgever zelf mag geen testen afnemen, maar kan wel de overige faciliteiten bieden. De bedrijfsarts/arbodienst is verantwoordelijk voor het inkopen, afnemen, analyseren en doorsturen van de tests aan de (lokale) GGD.

Een werkgever kan een werknemer niet verplichten een test af te nemen, maar hij mag de werknemer wel verzoeken dit te doen en hem wijzen op de testmogelijkheden. De arbodienst/bedrijfsarts mag de werkgever niet van de resultaten op de hoogte brengen. Echter zal een medewerker die positief getest is wel moeten voldoen aan de coronavoorschriften, zoals het verblijven in thuisquarantaine.

Financiële tegemoetkoming teststraat

De aanvraag voor de financiële tegemoetkoming dient door de arbodienst of bedrijfsarts gedaan te worden. Deze tegemoetkoming komt neer op € 61,06 excl. btw voor elke afgenomen test. De materialen worden niet vergoed, maar worden wel door de arbodienst/bedrijfsarts ingekocht bij een niet-commerciële instantie.

De werkgever mag de testfaciliteiten verder inrichten en bemensen. De werkzaamheden die onder toezicht van de arbodienst/bedrijfsarts moeten worden verricht (zoals het afnemen van tests) mogen niet door werknemers van de werkgever worden uitgevoerd.

De overheid heeft op www.werkgeverstesten.nl meer informatie opgenomen over het inrichten en faciliteiten van testlocaties.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken