HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Enquête prijsindexatie accountantskantoren Extendum

Binnenkort staan veel accountantskantoren voor de vraag wat te doen met de prijsindexatie – voor de tarieven voor klanten maar ook voor de salarissen voor werknemers. Met de hulp van 66 bij Extendum aangesloten kantoren proberen wij u een beeld van de markt te schetsen. Geen wetenschap maar wel met feiten uit de praktijk!

Prijsindexatie

De meest gebruikte index voor prijsaanpassingen is de Consumentenprijsindex (CPI). Het CBS gebruikt de CPI om inflatie te meten. De index laat de prijsveranderingen zien van goederen en diensten die consumenten kopen. Zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. De CPI in oktober 2022 bedroeg 16,9%. Een inflatie van 16,9% in oktober 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 16,9% hoger zijn dan in oktober 2021.

Gespecificeerd naar soorten diensten en goederen wordt het beeld iets genuanceerder maar blijft het onverminderd hoog:

Industriële goederen exclusief energie 7,8%
Energie inclusief motorbrandstoffen 99,8%
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 11,5%
Diensten 6,0%

Inflatievooruitzichten in 2023

De inflatievooruitzichten voor 2023 worden enerzijds geremd door het prijsplafond voor energie. Men verwacht dat hierdoor de inflatie in 2023 wordt beperkt. Anderzijds is er sprake van een doorwerking van de energieprijzen en andere kosten (zoals o.a. personeel en grondstoffen) in alle overige goederen en diensten. In tegenstelling tot de consument worden bedrijven slechts ten dele gecompenseerd voor hogere energieprijzen. De verwachting is daarom dat hierdoor de inflatie de komende maanden verder doorzet. De prijsstijging van voeding, goederen en diensten blijft in de eerste maanden van 2023 toenemen, maar neemt naar verwachting in de loop van het jaar af.

Wat te doen?

Dit alles maakt het voor werkgevers – en dus ook accountantskantoren – lastig om een goede prijsindexering toe te passen.
Om u een indruk te geven van de plannen van uw collega’s heeft Extendum daarom een peiling gedaan. Dit impliceert uiteraard geen advies maar geeft u wel inzicht in de gemiddelde tariefsaanpassingen en gemiddelde salarisstijgingen bij MKB-accountantskantoren.

Resultaten enquête prijsindexering MKB-accountantskantoren 2023

Van 10 tot 13 november jl. hebben 66 kantoren die bij Extendum zijn aangesloten meegedaan aan de enquête over de aanpassingen van tarieven en salarissen per 1 januari 2023. De belangrijkste uitkomsten zijn:

Tarieven

  • 88% van de kantoren verhoogt de tarieven per 1 januari 2023
  • de gemiddelde tariefsverhoging is 6,8% (bij een range van 2% tot 16%)
  • 8% van de kantoren heeft de tarieven in 2022 tussentijds al met gemiddeld 5% verhoogd

Salarissen

  • 94% van de kantoren verhoogt de salarissen per 1 januari 2023
  • 25% van de kantoren die de salarissen verhoogt is bovendien van plan een eenmalige bonus uit te keren in 2023
  • 11% van de kantoren die de salarissen verhoogt is daarnaast van plan een andere extra beloning te geven in 2023
  • de gemiddelde salarisverhoging is 5,7% (bij een range van 2% tot 10%)
  • 34% van de kantoren heeft de salarissen in 2022 tussentijds al een keer met gemiddeld 4,5% verhoogd
  • 23% van de kantoren heeft in 2022 een eenmalige bonus uitgekeerd variërend van EUR 250 tot een volledig maandsalaris

Nogmaals: dit is geen advies maar wel iets om kennis van te nemen in een krappe arbeidsmarkt binnen de accountancy. Wij danken de kantoren die de enquête hebben ingevuld hartelijk voor hun medewerking en hopen dat dit inzicht kan bijdragen om een goede keuze te maken.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

Expertise: bedrijfsovernames, bedrijfswaardering en bedrijfsfinanciering

In mijn werk word ik geïnspireerd door respect voor ondernemers – groot of klein. Als bankier heb ik ervaren dat ik in onder accountantskantoren en diens cliënten als een goede sparring­partner beschouwd word en veel toegevoegde waarde kan leveren.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken