HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Eigenrisicodragerschap per 2024?
Regel het uiterlijk 1 oktober

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de ‘Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’ (WGA) of Ziektewet (ZW). Als eigenrisicodrager betaalt u geen (volledige) Whk-premie, maar neemt u het risico dat u maximaal tien jaar opdraait voor de kosten bij ziekte en arbeidsongeschikte werknemers.

Er zijn twee momenten per jaar waarop u voor het eigenrisicodragerschap kunt kiezen, per 1 januari en per 1 juli. Hetzelfde geldt als u eigenrisicodrager bent en terug wil keren naar de publieke verzekering van het UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap of de publieke verzekering moet in beide gevallen uiterlijk 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wilt u als werkgever per 1 januari 2024 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW dragen? Dan moet u de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober 2023 bij de Belastingdienst indienen.

Geen Whk-premie betalen als eigenrisicodrager

Gewoonlijk bent u als werkgever voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW verzekerd via het UWV. Hiervoor draagt u een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Deze premie bestaat uit een deel voor ZW-uitkeringen en een deel voor WGA-uitkeringen voor flexibele en vaste krachten. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn geworden voor één of beide verzekeringen hoeven (dat deel van) de premie niet te betalen. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid betaalt het UWV dan ook geen uitkering aan de zieke en/of arbeidsongeschikte (ex-)werknemers indien zij daar recht op hebben. Deze kosten zijn, maximaal tien jaar, voor de eigenrisicodrager zelf. Als eigenrisicodrager kan je hiervoor een particuliere verzekering voor de WGA en ZW afsluiten.

Verhoging van de terugkeerpremie ZW

Let op! Indien u als eigenrisicodrager besluit om per 1 januari 2024 terug te keren naar de publieke verzekering en u een (middel)grote werkgever¹ betreft, dan gaat per 1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog. De terugkeerpremie zal dan van de helft van de sectorale premie naar de volledige sectorale premie stijgen.

Betrek de ondernemingsraad erbij, deze heeft adviesrecht

Overweegt u als werkgever het eigenrisicodragerschap? Dan doet u er verstandig aan om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen en een strak verzuimbeleid na te leven. Verder moet u, indien aanwezig, de ondernemingsraad (OR) in de overweging betrekken, omdat de OR adviesrecht heeft bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Heeft u de OR nog niet geïnformeerd over de voorgenomen overstap naar het eigenrisicodragerschap, dan is de deadline van 1 oktober hoogstwaarschijnlijk niet meer haalbaar.

Advies & ondersteuning

Heeft u vragen of ondersteuning nodig in het casemanagement bij ziekte en re-integratie ? Neem dan contact op met onze Adviseur verzuim en P&O, Marlou Werkmeester.

¹ Middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom tussen € 905.000 tot en met € 3.620.000.

M. (Marlou) Werkmeester
adviseur P&O

088 55 123 00
m.werkmeester@extendum.nl

Expertise: arbo en verzuimbegeleiding

Ik help accountantskantoren en MKB-ondernemers met het op orde brengen van hun Arbobeleid. Denk hierbij aan het uitvoeren van een RI&E of het maken van een personeelshandboek. Ook kan ik ondersteunen in de begeleiding bij ziekte en re-integratie van een werknemer.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken