HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst verder beperkt

In het kader van microwetgeving zijn nieuwe regels aangekondigd om het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beperken.

Dat was al zo voor in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd opgenomen concurrentiebedingen. Aanleiding daarvoor is, dat uit onderzoek dat het Ministerie van Sociale zaken heeft laten uitvoeren, zou blijken dat er sinds 2015 een verdubbeling is opgetreden van het gebruik van een – standaardclausule – concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten. Werkgevers zouden dat niet alleen doen ter werkelijke bescherming van hun noodzakelijk bedrijfsbelang, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen. Of voor werknemers die toegang hebben tot kennis of relaties die de concurrentiepositie van de werkgever kan schaden, maar ook ingeval dat helemaal niet speelt. 35% van de werkgevers zou in het onderzoek hebben aangeven dat zij het beding gebruiken om schaars personeel vast te houden, waar het beding niet voor bedoeld is.

Welke wijzigingen komen er?

De in dit najaar te publiceren ‘modernisering’ van het concurrentiebeding bestaat uit een viertal – nog nader uit te werken – wijzigingen.

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrenst in tijd tot één jaar. Overigens wordt dat in de jurisprudentie al lang gehanteerd als redelijke termijn en vaak ook al in arbeidsovereenkomsten.
  • Het geografisch bereik moet in het beding worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd. Vaak is dat nu ook het geval, immers een werknemer moet niet brooddood gemaakt worden. Een concurrentiebeding voor heel Nederland is bijvoorbeeld niet redelijk.
  • Ook moet in het beding gemotiveerd worden dat er sprake is van een zwaarwichtig bedrijfsbelang. Dat is al zo in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en is dus nieuw voor overeenkomsten voor bepaalde tijd.
  • Tenslotte zal een werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen indien het beding wordt ingeroepen. Die mogelijkheid zit nu ook al in de wet, maar moet door een rechter worden bepaald. De vergoeding zal nog nader worden bepaald, maar zal neerkomen op een bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Heeft een concurrentiebeding nog wel zin?

Voorgaande overziend, zal er in de praktijk niet veel overblijven van de werking van het concurrentiebeding. Om toch – al dan niet voor bepaalde werknemers – bescherming te behouden, moet mogelijk het geheimhoudingsbeding nog eens tegen het licht gehouden worden of het relatiebeding, dat immers een werknemer niet verbiedt ergens anders of bij de concurrentie te gaan werken. Maar dan moet de werknemer in kwestie gedurende een bepaalde periode wel van de klanten van de werkgever afblijven. Het moet niet een loterij worden zonder nieten.

De wijzigingen hebben ook gevolgen voor bestaande overeenkomsten die mogelijk herzien moeten worden. Zodra de details van de nieuwe regels bekend zijn, zullen we u weer op de hoogte brengen.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel, neemt u dan contact met ons op.

Wordt vervolgd …

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

088 55 123 00
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

leeg veld ter opvulling

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken