HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Dit moet u als werkgever weten over het (niet) vervallen van vakantiedagen

05-05-2022  |  De meivakantie is bijna achter de rug. Schiphol is letterlijk overstroomd door vakantiegangers, want iedereen mag en kan weer met vakantie. Maar er zijn nog meer dan genoeg werknemers die nog geen vakantiedagen hebben opgenomen, hierdoor kan er uiteindelijk een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaan waar op enig moment iets mee moet gebeuren.

Vakantierecht is een groot en essentieel goed en het is zeker van belang dat een werknemer voldoende rust neemt. Een en ander hierover is vastgelegd in de richtlijn betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Tevens is dit recht vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Verval van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

In Nederland is bepaald dat vakantiedagen na 6 maanden na het jaar van opbouw (op 1 juli) komen te vervallen. Dit geldt voor de wettelijke vakantiedagen. Op de bovenwettelijke vakantiedagen kan na 5 jaar geen aanspraak meer worden gedaan door een werknemer. Dat is thans wettelijk bepaald.

Recente uitspraak

Al diverse malen is bij rechters aan de orde gekomen dat het verval van vakantiedagen niet zomaar kan worden ingeroepen door een werkgever. Recentelijk werd ook weer een uitspraak gedaan op dit gebied (ECLI:NL:GHDHA:2021:2386), reden temeer om dit nader onder uw aandacht te brengen.

De werknemer – een advocaat – krijgt een conflict met zijn werkgever, tevens ook advocaat, onder meer over vakantiedagen. Partijen komen bij de rechter en de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens een duurzame en ernstige verstoring. De werknemer gaat in hoger beroep omdat zij van mening is dat ook de nog openstaande vakantiedagen nog uitbetaald dienen te worden. Werknemer had maar liefst 256,5 opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen openstaan.

De rechter grijpt terug op Europese jurisprudentie en geeft aan dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen én hem er zo nodig formeel toe moet aanzetten.

Daarbij dient de werkgever de werknemer te informeren over het verlies van vakantiedagen aan het einde van de referentieperiode of van de toegestane overdrachtsperiode. Zodat de betreffende vakantie de werknemer de rust en ontspanning kan bieden zoals geacht wordt dat deze hieraan bijdraagt.

Zorg- en informatieplicht

Deze zorg- en informatieplicht gaat ver en de bewijslast rust op de werkgever. Dit houdt in dat als u als werkgever wilt dat uw werknemer vakantiedagen opneemt, dat u dit expliciet en tijdig dient te melden aan de werknemer. U moet als werkgever ook aan kunnen tonen dat u dit gedaan heeft. Laat u dit na, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen dus niet na een half jaar.

Verjaren van vakantiedagen

Vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Of dezelfde zorgplicht moet worden gehanteerd is niet erg duidelijk, maar er zijn rechters die ook de zorg- en informatieplicht hierop toepassen. Als werkgever doet u er verstandig aan om ook in dit geval de werknemer te melden dat er verjaring dreigt.

Let op, de werknemer kan de verjaringstermijn stuiten. Als een werknemer niet wil dat zijn dagen komen te vervallen, dan zal hij de werkgever daarvan expliciet van op de hoogte moeten stellen.

Voorwaarden controleren van bovenwettelijke vakantiedagen

Nog een extra tip! Ga goed uw arbeidsvoorwaarden na, misschien staat daar nog iets in met betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen. Zo zijn er regelingen waarbij deze mogen worden afgekocht, of verrekend met ziektedagen. Dit moet dan wel vooraf in de arbeidsovereenkomst of cao zijn overeengekomen.

Tot slot

Als laatst nog een algemeen advies; zorg dat u als werkgever de vakantiedagen nauwgezet monitort om te voorkomen dat bijvoorbeeld bij een einde van een dienstverband een discussie ontstaat omtrent de hoogte van het aantal vakantiedagen.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken