HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Digitale oprichting BV komt eraan!

Nog net voor de zomer heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt een BV op te richten met een elektronische akte.

Het passeren van de oprichtingsakte kan in de nabije toekomst dus ook in de ‘Cloud’ geregeld worden. Dit allemaal ter uitwerking van de implementatie van een Europese richtlijn. De Europese wetgever was van mening dat de oprichting van kapitaalvennootschappen sneller en efficiënter zou moeten. Er zijn nog echter nog wel wat haken en ogen aan het plan.

Wat worden de regels?

De elektronische oprichting staat alleen open voor EU-onderdanen. De Nederlandse notaris is en blijft alleen bevoegd tot het verlijden van akten in Nederland. Oprichting dient, als gebruik gemaakt wordt van de Modelakte van de KNB, binnen vijf werkdagen te geschieden, mits het gaat om uitsluitend natuurlijke personen en binnen tien werkdagen als één van de oprichters een rechtspersoon is. Een en ander te rekenen vanaf het moment dat het dossier compleet is om een oprichtingsakte op te maken. Dat lijkt nogal een rekbaar begrip. Een eventuele volmacht dient ook elektronisch te worden verleend.

Oprichtingsakte in het Engels

Het wordt straks ook mogelijk een oprichtingsakte in de Engelse taal op te stellen. Dat is nieuw en daar lijkt in de praktijk behoefte aan te zijn. Ook latere statutenwijzigingen van een reeds elektronisch opgerichte BV, kunnen in de Engelse taal worden gewijzigd. Deze ontwikkeling geldt niet voor de traditionele opgerichte BV.

Vaststellen identiteit

Het vaststellen van de identiteit van de partijen die betrokken zijn bij de elektronische oprichting, kan plaatsvinden aan de hand van een elektronisch identificatiemiddel via het systeem van de gegevensverwerking, met betrouwbaarheidsvereiste ‘hoog’. Dit geldt ook als de betreffende persoon als cliënt reeds bekend is.

De Inwerkingtreding van de nieuwe wet is nog niet helemaal zeker, maar de verwachting is dat dit per 1 januari 2024 het geval is. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
senior jurist

088 55 123 00
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

mr. J. (Judith) Anema
senior jurist

06 57 92 71 99
j.anema@extendum.nl

Expertise: ondernemingsrecht

Na ruim 30 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest kent het ondernemingsrecht weinig geheimen voor me en kan ik de accountants en hun cliënten goed van dienst zijn op dat gebied.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken