HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De Wwft in de praktijk – Casus van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het mkb-accountantskantoor krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) deelt de Wwft-gerelateerde casus over witwassen.

Luxe auto’s contant betaald

Contante betalingen voor auto’s hoeven niet te leiden tot ongebruikelijke transacties. Echter gelden er wel verplichtingen wanneer het gaat om luxe auto’s die contant worden betaald en deze bedragen boven de € 10.000 liggen. Zowel de handelaar als het kantoor heeft dan verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het BFT voerde een onderzoek uit bij een accountantskantoor. Dit kantoor had onder andere een handelaar in luxe auto’s als klant. In de administratie van de autohandelaar werd geconstateerd dat er een flink aantal ongebruikelijke transacties waren gedaan. Klanten rekenden namelijk de aangekochte auto’s in veel gevallen contant af en daarbij ging het meestal om bedragen van meer dan € 10.000.

Dit brengt voor de autohandelaar de volgende verplichtingen met zich mee:

  • Bij een contante betaling van € 10.000 of meer en waarbij het vermoeden is dat de klant betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering moet cliëntenonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij maakt het niet uit of de betaling in 1 keer gebeurt of in delen of termijnen;
  • Er moet een melding worden gedaan van een ongebruikelijke transactie als het gaat om een contante betaling van € 20.000 of meer (op grond van de objectieve indicator).

Voor alle handelaren geldt overigens bij het kopen of verkopen van goederen waarbij betaling in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer, altijd de subjectieve indicator: ‘Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.’

De autohandelaar in deze casus had bovenstaande achterwege gelaten.

Het accountantskantoor moet nagaan of de klant zich houdt aan de Wwft en bewijs daarvan verzamelen, het cliëntenonderzoek. In deze zaak hield de autohandelaar zich niet aan de meldplicht. Dit was aanleiding voor het kantoor om melding te doen van de ongebruikelijke transacties bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland).

Voor iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig goederen verkoopt geldt de meldplicht. In het geval het voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen betreft, gelden andere bedragen dan het reguliere bedrag van € 10.000,– bij de verkoop van goederen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Ook geeft Extendum regelmatig bijpraatsessies over de Wwft.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken