HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De terugkeer van gevaccineerde of geteste werknemers naar kantoor

03-06-2021 | Nu het vaccinatieprogramma op stoom is (op het moment van schrijven is 65% van de bevolking boven de 18 jaar gevaccineerd), is de vraag van veel werkgevers: wanneer mogen mijn werknemers weer terug naar kantoor komen?

Thuis werken nog nodig?

De coronacrisis heeft als bijkomend effect dat bij veel werkgevers het thuiswerken gefaciliteerd is. Dat betekent dat ook ná de coronacrisis meer zal worden thuisgewerkt. Het advies van de regering blijft ook om voorlopig nog thuis te werken, zelfs tot na de zomer. Desondanks willen veel werkgevers  toch dat hun werknemers – geleidelijk – weer naar kantoor terugkeren. Dit is goed voor de sociale cohesie op kantoor, het mentale welzijn van (alleenstaande) werknemers en om zicht te houden op werkprocessen, zo is de redenering.

Corona-uitbraken voorkomen op kantoor

Veel bedrijven werken met roulatieschema’s, zodat de hoeveelheden werknemers op kantoor beperkt blijven. Verder dienen de coronaregels nog steeds ook op kantoor nageleefd te worden. Dat betekent handen wassen, afstand houden, ook in de gang en in de keuken, verplichte looproutes en goede ventilatie.

Werknemers verplichten te vaccineren of te testen?

Wij schreven al eerder een artikel over het vaccineren van werknemers: Kun je werknemers verplichten om zich te laten vaccineren? Het antwoord op die vraag is ‘nee’. Ook mag een werkgever niet vragen of een werknemer wel of niet gevaccineerd is, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het verlengde van die vraag ligt de vraag hoe het dan zit met testen. Kun je als werkgever je werknemers verplichten tot het doen van een coronatest? Het antwoord is wederom ‘nee’. Voor testen geldt immers hetzelfde als voor vaccineren: het dwingen daartoe maakt te zeer inbreuk op het recht op lichamelijke integriteit. Of de werkgever mag vragen of een werknemer getest is en wat de uitslag dan is, is langs deze redenering waarschijnlijk ook niet toegestaan. Dit valt immers onder de registratie van bijzondere persoonsgegevens, hetgeen verboden is, tenzij er een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Lastige situatie voor werkgevers

Dit alles maakt het wel lastiger voor de werkgever om de veiligheid op het werk te garanderen, terwijl de instrumenten daarvoor wel beschikbaar zijn. Het is ook de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens de wetten niet te star uitlegt en daarbij te weinig oog heeft voor de praktijk van werkgevers en werknemers.

Arbobesluit

Aanknopingspunt kan wellicht worden gevonden in het Arbobesluit, dat per 1 januari van dit jaar een versterkte zorgplicht voor de werkgever bevat, om tijdig noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking van de kans op coronabesmetting van werknemers én derden op de werkvloer. Zo bezien kan het zelfs een plicht van de werkgever zijn om te zorgen dat zijn werknemers op zijn minst negatief getest zijn.

Thuistesten als oplossing

Een oplossing kan wellicht zitten in thuistesten. Deze thuistesten zou de werkgever dan ter beschikking kunnen stellen. De resultaten hoeft de werknemer niet te delen met zijn werkgever, maar er wordt van hem in deze wel wat eigen verantwoordelijkheid gevergd: bij een positieve test, is het devies ‘thuisblijven’.

Advies & Contact

Heeft u vragen over de terugkeer van uw werknemers naar kantoor? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken