HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona (steun)maatregelen

22-07-2022  |  De periode waarin de overheid bedrijven actief/geldelijk ondersteunde is voorbij. Inmiddels is een periode aangebroken dat de bedrijven die gesteund zijn een aanvraag voor de definitieve afrekening moeten indienen. In veel gevallen is hierbij een accountantsproduct noodzakelijk.

Wij willen u wijzen op de (op dit moment bekende) uiterste data waarop deze aanvragen ingediend moeten zijn.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW kent 8 aanvraagperiodes.

NOW-periode Subsidieperiode Afrekenperiode Status
1 Maart – mei 2020 7 oktober 2020 – 31 oktober 2021 Gesloten
2 Juni – september 2020 15 maart 2021 – 31 maart 2022 Gesloten met mogelijkheid tot nalevering gegevens tot 5 oktober 2022
3.1 Q4 2020 4 oktober 2021 – 22 februari 2023
3.2 Q1 2021 31 januari 2022 – 22 februari 2023
3.3 Q2 2021 Idem
4 Q3 2021 Idem
5 November en december 2021 1 juni 2022 – 22 februari 2023
6 Q1 2022 3 oktober 2022 – 2 juni 2023

Uit dit overzicht blijkt dat de afrekening voor de eerste periode inmiddels ingediend moet zijn.

Voor de tweede periode is de indientermijn gesloten op 31 maart 2022, maar er is een mogelijkheid gegeven om ontbrekende gegevens vóór 5 oktober 2022 aan te leveren.

Vanaf de periode 3.1 staat de indientermijn nog open.

Let op: op 22 februari 2023 moeten alle afrekeningen tot en met NOW 5 ingediend zijn.

Om te voorkomen dat uw kantoor eind dit jaar en begin 2023 geconfronteerd wordt met een stuwmeer aan af te handelen aanvragen tot afrekening, raden wij u aan hiermee rekening te houden.

Bij het samenstellen van de jaarrekeningen 2021 kan een aanvang gemaakt worden met het verzamelen van de noodzakelijke gegevens.

Voor het bepalen van de balansposten in de jaarrekening 2021 dient een dergelijke berekening toch al gemaakt te worden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemingen die via de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) TVL-steun hebben ontvangen, worden door de RVO geïnformeerd over de termijn waarbinnen de definitieve aanvraag tot afrekening moet worden ingediend.

Deze termijn is korter dan de afrekentermijn voor de NOW.

Wij adviseren u om bij uw klanten de vinger aan de pols te houden. Gebleken is dat de RVO strikt is bij het hanteren van de uiterste data waarop de definitieve afrekening ingediend moet worden.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken