HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De opzegging van het arbeidscontract na de pensioengerechtigde leeftijd: hoe zit dat?

Als een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst op deze grond opzeggen zonder instemming van de werknemer, zonder een vergunning van het UWV en ook zonder ontbinding via de kantonrechter.

Meestal staat in het arbeidscontract een bepaling voor het opzeggen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, of voor het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De werkgever kan ervoor kiezen om zijn werknemer ook na zijn pensioen te laten doorwerken. Maar let wel op: hij mag slechts eenmaal de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Als de werkgever ervoor kiest om een nieuw arbeidscontract met de werknemer af te sluiten, gelden dus weer de ‘normale’ opzeggronden.

Als er een CAO geldt, kan deze ook aangeven dat het arbeidscontract van een medewerker eindigt als deze de AOW-leeftijd bereikt.

Medewerkers die ontslagen worden op het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of daarna, hebben geen recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook als er een nieuw arbeidscontract is afgesloten na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Voor tijdelijke arbeidscontracten van AOW-gerechtigden geldt een speciale ketenbepaling. Deze is uitgebreider dan de standaard ketenbepaling van maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar (vanaf 2020 drie jaar in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)). Een werkende AOW’er krijgt pas recht op een contract voor onbepaalde tijd na meer dan zes opvolgende tijdelijke contracten of na vier jaar tijdelijk werk. Alleen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn ingegaan nadat de werknemer de AOW-leeftijd bereikte, tellen mee voor de keten.

Deze afwijkende ketenregeling voor AOW-gerechtigde werknemers blijft ook geldig na de inwerkingtreding van de WAB op 1 januari 2020.

Voor de werkgever is het dus op meerdere vlakken voordelig om werknemers na hun pensioen te laten doorwerken. Daarnaast kan de werkgever gebruik maken van de schat aan kennis en ervaring die een oudere werknemer op de werkvloer brengt en zorgen voor overdracht van die kennis en ervaring aan jongere medewerkers. De aard van het werk en de belasting moeten waar nodig wel passen bij de leeftijd van de oudere werknemer, om uitval te voorkomen.

Wilt u meer tips voor het langer laten doorwerken van uw werknemers, neem dan contact op met Extendum!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken