HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Coronareserve; de Belastingdienst heeft vragen en antwoorden brochure gepubliceerd

Als een onderneming een verlies over 2020 verwachtte, kan dit verlies door middel van carry back worden verrekend met de winst over 2019.

Coronareserve

Het verrekenen van het verlies over 2020 is echter pas mogelijk nadat de aangifte over 2020 is ingediend én de definitieve aanslag over 2019 is opgelegd.

Daarom mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 in mindering brengen van het resultaat door het vormen van een coronareserve.

Het bedrag van de coronareserve mag niet hoger zijn dan het resultaat over 2019. De gevormde coronareserve leidt dus tot een lager te betalen bedrag aan belasting over 2019. Na het vormen van een coronareserve in 2019 valt het in 2020 verplicht en volledig vrij.

Let op

Een coronareserve verlaagt het resultaat over 2019. Zijn er te verrekenen verliezen uit eerdere jaren? Dan kan er minder verlies worden verrekend over 2019.

Daarnaast is het mogelijk dat door het vormen van een coronareserve in 2019 oude te verrekenen verliezen verdampen.

Brochure Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd met vragen en antwoorden over de coronareserve.

Ook is de brochure opgenomen in de Kennisbank van Extendum. Hebt u hierop een abonnement dan kunt u het ook in de Kennisbank vinden onder Fiscaal – Vennootschapsbelasting.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken