HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Brochure Belastingdienst; uitstelregeling voor belastingconsulenten

Uitstelregeling Becon

De Belastingdienst heeft ook dit jaar opnieuw de brochure over de uitstelregeling voor Belastingconsulenten gepubliceerd. De vernieuwde uitgave is voor de aangiften inkomsten en vennootschapsbelasting over het jaar 2020.

Ook is de brochure opgenomen in de Kennisbank van Extendum. Deze kunt u vinden onder Fiscaal – Aangiftepraktijk of onder nieuw geplaatste mutaties.

Wat is er veranderd in de beconregeling ten opzichte van vorig jaar?

Bijzonder of incidenteel uitstel heet vanaf het belastingjaar 2020 aanvullend uitstel. Aanvullend uitstel kan worden verleend, op verzoek en gemotiveerd, bij overmacht en calamiteiten en in onderstaande situaties:

  • Cliënt is een dochtermaatschappij van een buitenlandse moedermaatschappij.
  • Cliënt is gevestigd in Nederland en heeft een buitenlandse dochtermaatschappij.
  • Ernstige ziekte van u als adviseur of van cliënt.
  • Relevante stukken zijn gestolen of door brand verwoest.
  • Boekenonderzoek door de Belastingdienst.

De termijn voor het verlenen van aanvullend uitstel wordt beoordeeld door de Belastingdienst. Het verzoek moet door de Belastingdienst ontvangen zijn vóórdat de inleverdatum is verstreken.

Terugkoppeling SBU

Vanaf het belastingjaar 2020 worden de gegevens over de belastingjaren 2019 en 2020 gezamenlijk teruggekoppeld in 1 SBU.

Afmelden cliënten

Het is mogelijk om cliënten digitaal af te melden indien de aangiftesoftware hiervoor geschikt is. Schriftelijk afmelden blijft mogelijk.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken