HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Regeling Togs en praktijk aan huis

Situatie

Een ZZP’er heeft zich jaren geleden ingeschreven in de KvK met zijn eenmanszaak. Zijn inschrijving was tweeledig: enerzijds verhuurde hij zich als ZZP’er voor installatiewerk en daarnaast verzorgde hij als fanatiek fotograaf allerlei soorten foto- en videoreportages. Aanvankelijk had hij de meeste inkomsten als ZZP’er maar nadat hij een studio aan huis had  gebouwd kwam de nadruk steeds meer op het fotowerk in zijn studio te liggen. De studio bevindt zich onder het woongedeelte en heeft een eigen ingang.

De coronacrisis dient zich aan en de ZZP’er ziet zich geconfronteerd met een enorme omzetdaling in de maanden maart en april. Hij verwacht dat deze crisis nog wel een tijdje aanhoudt. Voor de TOZO uitkering komt hij in aanmerking maar de kosten van zijn studio lopen natuurlijk ook gewoon door. Op het moment dat het Togs-loket opende probeerde hij zich aan te melden maar dit werd afgewezen. De eerste SBI-code was leidend die vermeldde dat hij werkzaam was in de installatietechniek.

Vraag: Is een beroep op de regeling Togs toch mogelijk?

Antwoord: Ja, de regeling Togs wordt regelmatig aangepast. Bij een hernieuwde aanvraag blijkt dat nu ook de neven SBI codes meegenomen worden in de beoordeling. Er worden wel aanvullende eisen gesteld aan de aanvraag. Een van de opvallendste voorwaarden is dat – uitzonderingen daargelaten – het privéadres niet gelijk mag zijn aan het locatieadres. Daar is nu aan toegevoegd dat ook een praktijk die gevestigd is op hetzelfde adres, maar is afgescheiden van het woonhuis en een eigen opgang heeft, wel in aanmerking komt.

Hiervoor dient de ZZP’er wel een verklaring naar waarheid af te leggen en foto’s of huurovereenkomsten mee te sturen, om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming van € 4.000.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken