HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

NOW 2 aanvraag volgend op NOW 1

Situatie

Uw klant heeft de NOW 1-subsidie aangevraagd voor de loonkosten maart tot en met mei. Deze klant wil ook gebruik maken van de NOW 2-regeling. Voor de NOW 1-regeling heeft hij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om als referteperiode voor de omzetdaling gebruik te maken van de omzetdaling in de periode mei, juni en juli.

Juni en juli zijn maanden met een lage omzet. Uw klant heeft in de toelichting op de NOW 2-regeling gelezen dat gerekend wordt met de omzetdaling in een viermaands-periode die begint op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Daarom wil hij bij de aanvraag NOW 2 rekenen met de omzetdaling in de periode juni tot en met september 2020.

Vraag: Is dit een juiste interpretatie van de regelgeving?

Antwoord: Het is inderdaad correct dat in de NOW-regeling gerekend wordt met een referteperiode van 4 maanden. Maar er is ook geregeld dat de referteperiode die gebruikt wordt in NOW 2 aansluit op de referte periode die is gebruikt in NOW 1. Het is dus niet juist om de lage omzet in juni en juli te gebruiken  bij de NOW 1-regeling en bij de NOW 2-regeling.

Aandachtspunt

Als uw klant gebruik maakt van de NOW 1-regeling en aansluitend gebruik wil maken van de NOW 2-regeling, dan MOET de referteperiode van de omzetdaling NOW 2 aansluiten op de referteperiode van NOW 1.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken