HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:
Financiering transportbedrijf

Situatie

Ik heb een transportbedrijf dat tot nu toe – ondanks de corona crisis – prima draait met een positief resultaat. Toch verwacht ik dat de crisis op enig moment ook niet aan mijn deur voorbij zal gaan. Daarom wil ik zekerheidshalve een kredietverhoging aanvragen bij mijn bank.

Vraag: hoeveel kans van slagen heb ik?

Antwoord: zonder een beoordeling van de historische cijfers en een goede prognose kan hier geen antwoord op worden gegeven.

Het is wel zaak om o.a. rekening te houden met de volgende aspecten:

 • Als er op korte termijn geen zichtbaar liquiditeitstekort is, zal een financier geen noodzaak zien om een krediet te verstrekken. Echter: blijkbaar verwacht u wel een tekort dus stel een resultaatprognose voor 2020 en 2021 op en leidt hier een liquiditeitsprognose van af zodat duidelijk is of er inderdaad een kredietbehoefte gaat ontstaan. Uw accountant kan u hierbij ondersteunen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zult u zelf zien of uw voorgevoel klopt en of een kredietverhoging noodzakelijk is of niet.
 • Sommige financieringsinstellingen geven op dit moment publiekelijk aan dat zij financieringsaanvragen uit bepaalde sectoren niet in behandeling nemen vanwege het verwachte sectorrisico. Niet alleen de horeca en toeristische sector worden genoemd maar ook de transportsector. Het verschilt echter per financieringsinstelling dus vraag hier daarom van te voren naar.
 • Laat zien welke maatregelen u genomen hebt of gaat nemen om in te spelen op de crisis en de gewijzigde situatie.
 • Zorg dat uw cijfermateriaal compleet en beschikbaar is:
  – jaarcijfers tot en met 2019
  – kwartaalcijfers 2020Q1
  – prognose 2020/2021
  – liquiditeitsprognose 2020/2021
 • Schakel bij voorkeur een specialist in die weet welke financieringsvormen en –aanbieders geschikt zijn voor uw bedrijf. Hierdoor zal het aanvraagproces ook sneller verlopen.
 • Wees bereid om zelf ook een deel van het risico te lopen in de vorm van een borgstelling of extra zekerheidstelling.
 • De extra overheidsgaranties in het kader van corona bieden weliswaar extra zekerheid voor de financieringsinstellingen maar zijn geen garantie dat u het gevraagde krediet krijgt.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken