HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Contouren van NOW 3.0 zijn bekend

Het kabinet heeft besloten de NOW te verlengen voor een tijdvak van 3 keer 3 maanden. Bedrijven krijgen langer de tijd om zich aan te passen aan een nieuwe economische situatie.

Van de nieuwe NOW 3.0 regeling is inmiddels het volgende bekend:

 1. Het eerste tijdvak start aansluitend aan het einde van NOW 2.0 per 1 oktober 2020, het tweede op 1 januari 2021, en het derde op 1 april 2021. Een werkgever kan zich voor elk tijdvak aanmelden, ongeacht of hij in aanmerking is gekomen voor NOW 1.0 of 2.0.
 2. De percentages die we kennen vanuit de NOW 1.0 en 2.0 wijzigen wel.
  De vergoeding zelf wordt afgebouwd van 80% in het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede en 60% in het derde tijdvak. Het voorschot blijft 80%.
  De 10% van de eerste tranche stelt de overheid wel ter beschikking maar niet aan de individuele werkgever. Het bedrag zal ingezet worden voor scholing en werk-naar-werk trajecten. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de individuele aanvrager.
 3. De toegangseis inzake de omzetdaling zal echter verhoogd worden. Voor het eerste tijdvak zal de minimale omzetdaling gelijk blijven op 20%, maar voor tijdvak 2 en 3 zal een omzetdaling nodig zijn van 30%.
 4. Het maximale loon dat voor vergoeding in aanmerking komt, wordt na de eerste twee tijdvakken verlaagd naar 1 maal het dagloon van maximaal €4.769 per maand. Voor de eerste twee perioden blijft dat ongewijzigd op € 9.538.
 5. Er komen versoepelingen ten aanzien van de instandhouding van de loonsom. Ten opzichte waarvan de daling wordt bepaald is nog niet duidelijk. (mogelijk nog steeds maart 2020).
 6. In NOW 1.0 en 2.0 heeft een lagere definitieve loonsom direct effect heeft op de uiteindelijke subsidie. In NOW 3.0 mag de loonsom dalen met 10% in het eerste tijdvak, met 15% in het tweede, en met 30% in het derde tijdvak.
 7. Onder NOW 3.0 zullen de regels omtrent ontslag worden versoepeld. Het is nog niet duidelijk wat de versoepeling in zal houden. Het is wel al duidelijk dat een eenzijdig opgelegd loonoffer niet wordt goedgekeurd.
 8. Werknemersvertegenwoordigingen worden betrokken in de besluitvorming ten aanzien van de vermindering van de loonsom.
 9. De korting van 5% op de totale loonsom bij collectief ontslag komt helemaal te vervallen.
 10. De werkgever moet wel scholing blijven aanbieden aan de medewerkers. Het is nog onduidelijk op welke wijze dit zal moeten gebeuren. Het is onder NOW 2.0 een inspanningsverplichting.
 11. Dividenduitkeringen en bonusregelingen voor bestuurders en directie blijven uit den boze. De precieze regeling is nog niet bekend. Dus is het ook niet duidelijk of het ziet op dividend over 2020 en over 2021.
 12. Per 6 november 2020 kan een voorschot worden aangevraagd voor de 1e periode van NOW 3.0. Er zal nog bekend gemaakt worden wanneer de aanvragen ingediend kunnen worden voor de 2e en 3e periode. De definitieve vaststelling zal in de zomer 2021 kunnen worden aangevraagd. De controles op de omzet en loonsom zullen eveneens achteraf worden vastgesteld en mogelijk wederom met accountantscontroles.

Rond 1 oktober 2020 verwachten wij de definitieve uitwerking van de NOW 3.0. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder informeren.

In de volgende Nextendum zullen wij nader ingaan op de uitwerking van het accountantsprotocol voor de eindafrekening van de NOW 1.0.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken