HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

CAO-wijzigingen januari 2023

12-01-2023 | De volgende CAO’s zijn gewijzigd per 1 januari 2023. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen. Mochten er nog vragen zijn over de CAO-wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.
.

CAO naam Omschrijving
Afbouw Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50 Medewerkers jonger dan 20 jaar 3%
Afbouw Loonsverhoging structureel 2 in €: 50
Afbouw – Natuursteen Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50 Medewerkers jonger dan 20 jaar 3%
Afbouw – Natuursteen Loonsverhoging structureel 2 in €: 50
Afbouw – UTA Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50 Medewerkers jonger dan 20 jaar 3%
Afbouw – UTA Loonsverhoging structureel 2 in €: 50
Architectenbureaus Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,75 Het salaris wordt per 1 januari 2023 verhoogd met een vaste en gelijke verhoging voor alle functies. Dat bedrag is gelijk aan 0,75% van het gemiddelde van alle salarissen
Architectenbureaus Loonsverhoging structureel 5 in %: 3,25 tussentijdse extra verhoging (PA 28-10-2022)
Banden en Wielenbranche Loonsverhoging structureel 3 in %: 0,65
Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1×250 bruto
Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen Loonsverhoging structureel 1 in %: 7,50 voor loonschalen A tm H
Betonpompbedrijven Loonsverhoging structureel 1 in %: 5,50
Betonpompbedrijven Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1×250 bruto
Betonproductenindustrie Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,00
Betonproductenindustrie Loonsverhoging eenmalig 1 in €:  1×130 bruto
Bitumineuze en Kunststof dakbedekkingsbedrijven Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00  incl. CPI werknemers laag (CBS). Voor wijzigingsvoorstel was het 3,00% per 01-04-2023
Bos en Natuur Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,25
Bos en Natuur – Bosbouw Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,25
Bos en Natuur – De Landschappen Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,25
Bos en Natuur – Natuurmonumenten Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,25
Bouw & Infra Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,50
Contractcatering/Hospitality Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Contractcatering/Hospitality – Bedrijfscatering Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Contractcatering/Hospitality – Inflightcatering Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,60
Contractcatering/Hospitality – Institutionele catering Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Contractcatering/Hospitality – Onderwijscatering Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Dagrecreatie Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00
Dagrecreatie Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit Loonsverhoging structureel 3 in %: 10,15 aangepaste percentage waarmee het WML wordt verhoogd
Dierenartspraktijken – Dierenartsen in loondienst Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Doe het zelfbranche Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00
Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50
Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50
Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten Loonsverhoging structureel 1 in %: 4,00
Gezondheidsdienst voor Dieren Loonsverhoging structureel 1 in %: 6,00 Indien blijkt dat de inflatie afgeleid van oktober 2023 versus oktober 2022 hoger is dan 6,00%, wordt de prijscompensatie voor 2023 de eindejaarsuitkering in december 2023 eenmalig verhoogd met 0,50%. De inflatie wordt vastgesteld in Q4 van 2023.
Golfbranche Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00
Graanbe- en verwerkende industrie Loonsverhoging structureel 1 in %: 6,50
Groente, Grond en Infrastructuur Loonsverhoging structureel 3 in %: 2,00
Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Loonsverhoging structureel 1 in %: 5,25 voor de lonen boven de cao schalen
Groothandel in Groenten en Fruit Loonsverhoging structureel 1 in €: 155 bruto per maand
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Loonsverhoging structureel 1 in €: 200
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1×200 op basis van fulltime dienstverband per 1-7-2022
Hellende Daken Loonsverhoging structureel 2 in %: 5,00
Horeca- en aanverwante bedrijf Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00 voor vakkrachten beneden het eindloon en voor vakkrachten boven het eindloon (24 maanden in dienst)
Houthandel Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,30
Houtverwerkende Industrie Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,25% Vervroegd van 01-06-2023 naar 01-01-2023
Houtverwerkende Industrie Loonsverhoging structureel 2 in €: 50 vervroegd van 01-06-2023 naar 01-01-2023
Huisartsenzorg Loonsverhoging structureel 2 in %: 4,35 Tussentijdse verhoging i.p.v. verhoging van 2,60% per 01-05-2023
Interieurbouw en Meubelindustrie Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,25
Jeugdzorg Loonsverhoging structureel 3 in %: 3,00
Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf Loonsverhoging eenmalig 2 in €: 1×150 bruto parttimers naar rato
Mortelbedrijven Loonsverhoging structureel 1 in %: 5,50
Mortelbedrijven Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1×250 bruto
Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf Loonsverhoging structureel 1 in €: 100 bruto, naar rato
Nederlandse Podia Loonsverhoging structureel 2 in %: 5,00, 2,50% zoals al was afgesproken en een extra 2,50% afgesproken in tussentijds PA in december 2022
Nederlandse Poppodia en -Festivals Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,50
Omroeppersoneel Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Onderzoeksinstellingen Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Openbare Bibliotheken Loonsverhoging structureel 1 in €: 125 bruto per maand
Orgelbouwbedrijf in Nederland Loonsverhoging structureel 3 in %: 0,75
Particuliere Beveiliging Loonsverhoging structureel 6 in %: 2,50 anders conform CPI indien hoger (loonperiode 1/2023)
Politie Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00
Productiegerichte Dierhouderij Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,75 Is de inflatie over kalenderjaar 2022 meer dan één procentpunt hoger dan de loonstijging (i.e. > 3,75%), dan treden partijen in overleg over een eventueel compenserende loonsverhoging voor 2023
Railinfrastructuur Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1×750 bruto, naar rato. Voor medewerkers in dienst per 1-1-2023.
Railinfrastructuur Loonsverhoging structureel 1 in %: 6,25
Railinfrastructuur Niet uitvoerend personeel Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1×750 bruto naar rato. Voor medewerkers in dienst per 1-1-2023.
Railinfrastructuur Niet uitvoerend personeel Loonsverhoging structureel 1 in %: 6,25
Rechtsbijstand Loonsverhoging structureel 2 in %: 4,00
Recreatie Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland Loonsverhoging structureel 2 in %: minimaal CPI – Ieder jaar wordt uiterlijk in oktober bepaald of er nog een extra verhoging wordt afgesproken
Schippersinternaten (vh Internaten voor kinderen van binnenschippers en/of kermisexploitanten) Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,00
Signbedrijven Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,75
Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Sociale Werkvoorziening Loonsverhoging structureel 5 in %: per 1-1-2023 WML-indexatie
Sport Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00
Tandtechniek Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,50
Tentoonstellingsbedrijven Loonsverhoging structureel 1 in €: 100 absolute verhoging van alle lonen in het loongebouw
Textielverzorging Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,35 m.u.v. loongroep I (is WML)
Textielverzorging Loonsverhoging structureel 1 in €: 1,25 per uur
Timmerindustrie Loonsverhoging structureel 2 in €: 85 bruto per maand
Toneel en Dans Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,50
Tuinzaadbedrijven Loonsverhoging structureel 1 in %: 6,00 met een minimum verhoging van €160 bruto op basis van een fulltime dienstverband
Tuinzaadbedrijven Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1×500 bruto voor medewerkers die in januari 2023 in dienst zijn. Deze uitkering is naar rato van het aantal maanden in dienst in 2022 en naar rato van het gewogen parttime percentage
Uitvaartbranche Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,50
Varkensverbetering in Nederland Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00
Verzekeringsbedrijf Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,75
Veterinaire Sector (v/h Dierenartspraktijken – Dierenartsassistenten) Loonsverhoging structureel 3 in %: 2,00
Visdetailhandel Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,50
Waterbedrijven Loonsverhoging structureel 1 in €: 176 schaal 2 tm 8;  195 schaal 9;  219 schaal 10; 248 schaal 11; 281 schaal 12; 334 schaal 13 bruto pm bij voltijds dienstverband.  Voor mdw’ers schaal boven schaal 14 wordt dezelfde systematiek toegepast als van schalen 9 tm 13 voor berekenen salarisverhoging.
Zorgvervoer en Taxi (vh Taxivervoer) Loonsverhoging structureel 1 in %: 8,00

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

Expertise: salarisadministratie & CAO’s

Door mijn jarenlange ervaring kan ik met elk salarispakket uit de voeten! Ik ontzorg MKB-ondernemers door salarisverwerking en -advies.

N. (Nanda) Bijl
salarisadministrateur

088 55 123 00
n.bijl@extendum.nl

Expertise: salarisadministratie

Energiek, betrouwbaar en vrolijk, zo zie ik mijzelf als salarisadministrateur met passie voor het vak. Op nummer één staat voor mij dat de klant zich gehoord voelt.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken