HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Bijzonderheden coronamaatregelen en aangifte inkomstenbelasting 2021

14-04-2022  |  De afgelopen twee jaren hebben wij veel geschreven over de coronamaatregelen en de uitwerking ervan. Echter een kort en bondig overzicht met de coronamaatregelen die invloed hebben op de aangifte inkomstenbelasting 2021 ontbrak nog. Hieronder geven wij uitleg over de maatregelen die invloed hebben op de aangifte inkomstenbelasting 2021 voor ondernemers.

Urencriterium

Als gevolg van de coronacrisis heeft de overheid besloten tot versoepeling van de criteria voor het urencriterium. Dit kan tot gevolg hebben dat uw cliënt door de versoepeling toch aan het urencriterium heeft voldaan.

De versoepeling heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 1 juli 2021. In die periode mag uw cliënt uitgaan van een besteding van minimaal 24 uren per week aan zijn of haar onderneming. Ook als het aantal gewerkte uren minder is dan 24 uren, mag uitgegaan worden van 24 uur. Dit geldt ook voor ondernemers die parttime werken.

Ondernemers met een seizoengebonden onderneming waarbij de seizoenpiek ligt in de periode van 1 januari tot en met 1 juli 2021 mogen uitgaan van hetzelfde aantal uren als zij in 2019 in die periode hebben besteed aan hun onderneming. Zij moeten het gemaakte aantal uren in 2019 wel aannemelijk kunnen maken.

Als bij een cliënt sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid mag hij of zij uitgaan van een tijdsbesteding per week van minimaal 16 uren per week.

Tozo (Tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers)

Als uw cliënt in 2021 een Tozo-uitkering heeft ontvangen, moet deze worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting bij ‘pensioen en andere uitkeringen’ onder ‘uitkeringen’.

De Tozo-uitkering is gestopt op 1 oktober 2021. Een eventuele Tozo-uitkering is, als het goed is, opgenomen in de VIA (vooraf ingevulde aangifte).

Als uw cliënt in de periode waarin uw cliënt een Tozo-uitkering ontving een partner had, is de Tozo-uitkering voor 50% aan cliënt en voor 50% aan de partner uitgekeerd. Dit moet ook zo in de aangifte inkomstenbelasting worden aangegeven.

Het is bekend dat een aantal gemeenten de Tozo-uitkering niet 50%/50% hebben verdeeld over partners. Dit blijkt dan uit de overzichten van de gemeente die de uitkering heeft verstrekt.

De Belastingdienst is van mening dat in de aangifte inkomstenbelasting de Tozo-uitkering dan toch  voor 50% bij cliënt en voor 50% bij de partner van cliënt moet worden aangegeven.

Als uw cliënt in 2021 te veel of onterecht ontvangen Tozo-uitkering in 2021 heeft terugbetaald, kan dat worden aangegeven als negatief inkomen.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Over een in 2021 ontvangen TVL hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden. Het ontvangen bedrag aan TVL moet wel in de aangifte inkomstenbelasting worden aangegeven. Dit moet in de rubriek ‘vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘buitengewone baten en lasten’.

Advies & contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de fiscale adviseurs van Extendum.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken