HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat betekent het NVKS voor uw personeelsbeleid?

Per 1 januari 2018 moeten alle accountantskantoren het NVKS hebben geïmplementeerd. Dat betekent onder meer dat een kwaliteitsbeleid en kwaliteitsambitie moet zijn vastgelegd.

Voor accountantskantoren met personeel in dienst betekent dat het personeelsbeleid vastgelegd dient te worden. Dit is terug te vinden in de volgende artikelen van het NVKS:

  • Art 9 a: De accountantseenheid moet zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende en vakbekwaam personeel
  • Art 10 1a3: De accountantseenheid moet zorgen voor voldoende deskundigheid van personeel
  • Art 12 2 d: De accountantseenheid moet zorgen voor begeleiding en beoordeling van zijn personeel
  • Art 18 a: De accountantseenheid stelt jaarlijks vast of zijn personeel beschikt over relevante kennis en vaardigheden
  • Art 22: De accountantseenheid legt disciplinaire maatregelen vast bij schendingen van het kwaliteitssysteem (N.B. maatregelingen vastleggen in kwaliteitssysteem: wat zijn schendingen; en in personeelshandboek)

In het personeelsbeleid legt het accountantskantoor daarom onder meer vast op welke wijze invulling wordt gegeven aan:

  • Het aannemen en begeleiden van personeel
  • Het functioneren en beoordelen van personeel
  • (bij)scholing van personeel
  • De inzet van personeel

Daarnaast moet uw personeelsbeleid uiteraard ook in overeenstemming zijn met andere nieuwe regelgeving, zoals opgenomen in WWFT en in de regelgeving over privacy en datalekken. En uiteraard de Arbowetgeving.

Wilt u dit gedegen en efficiënt aanpakken?

Wij kunnen u helpen met het samenstellen van een personeelsreglement of -handboek dat voldoet aan alle vereisten van het NKVS. Neemt u contact op met Marja van der Berg via 088 55 123 00 of 06 22 22 96 57. Mailen kan ook: m.vanderberg@extendum.nl

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken