HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: denk aan de inloop- en uitloopdekking

21-09-2022 | Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor accountants is wettelijk verplicht. In Nederland worden deze meestal volgens het ‘claims made’ principe aangeboden. Maar uit een recente uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam blijkt dat een BAV met inloop- of uitloopdekking absoluut geen overbodige luxe is.

Wat was de situatie?

Dit keer ging het niet om een accountantskantoor maar om een makelaar, maar het principe blijft hetzelfde. In 2015 trad een makelaar op als verkoopmakelaar bij de verkoop van een woning in Amsterdam. Tijdens het verkoopproces had de makelaar een samenwerkingsverband met andere makelaars. Tevens was de makelaar aangesloten bij de NVM.

Eén van de makelaars met wie het samenwerkingsverband bestond had een advertentie op Funda geplaatst. In deze advertentie was een woonoppervlakte van 67 m² opgenomen. Uiteindelijk werd de woning in 2015 verkocht.

Koper wil weer verkopen

In 2018 wordt de woning weer te koop gezet. Echter blijkt nu uit de – door de NVM-regelementen verplichte – ‘NEN 2580-meetinstructie’ dat het woonoppervlakte maar 55,90 m² is.

Wat blijkt, de partner van de makelaar heeft bij de verkoop in 2015 een beroepsfout gemaakt door in de verkoopadvertentie een groter oppervlakte te noteren. Ter informatie, in 2015 gold voor NVM-Makelaars ook al de NEN 2580-norm.

De koper besluit daarop de makelaar aansprakelijk te stellen voor de onjuiste vermelding van het woonoppervlakte in 2015 en de daardoor geleden schade. Volgens de koper komt de schade neer op circa € 25.000. In reactie hierop voldoet de makelaar dit bedrag, al was hij niet degene die de fout had gemaakt.

Uitspraak gerechtshof

De makelaar vordert bij de het gerechtshof vervolgens de schade bij de partner. Het gerechtshof overweegt dat zowel de makelaar als diens partner (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor de schade. De makelaar kan op basis van de wet (artikel 6:10 BW jo 6:7 BW) de volledige schade vorderen op de partner, omdat deze degene is die de beroepsfout heeft gemaakt.

Echter kan dit volgens het gerechtshof anders zijn, indien de makelaar niet aan zijn schadebeperkingsplicht heeft voldaan ten opzichte van zijn partner. Dat zou het geval kunnen zijn, als de makelaar ertoe gehouden zou zijn geweest om te zorgen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor beroepsfouten.

In dit geval was de ‘claims made’ verzekering beëindigd in dezelfde periode dat het samenwerkingsverband was geëindigd. Daarom bestond er geen dekking voor de vordering van de koper, die ná de geldigheidsduur van de verzekering was ingesteld. Bij een claims made-verzekering moeten de aanspraken tegen de verzekerde namelijk tijdens de looptijd van de verzekering zijn ingesteld én bij de verzekeraars moeten zijn gemeld.

De partner stelt dat de makelaar een verzekering met uitloopdekking had moeten nemen, die de gemaakte beroepsfout binnen de looptijd van de verzekering had gedekt. De partner treedt na de samenwerkingsbeëindiging elders op als makelaar. De makelaar stelt op zijn beurt dat de partner ook een ‘inloopdekking’ had kunnen afsluiten, zodat de nieuwe verzekering ook dekking biedt voor beroepsfouten die hebben plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering.

De makelaar krijgt in deze uitspraak gelijk en de partner moet de volledige schade aan de makelaar vergoeden.

Conclusie

Uit deze uitspraak volgt goed het belang van een inloopdekking, af te sluiten bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tevens illustreert dit de werking van een in- en uitloopdekking.

Advies & contact

Heeft u vragen over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Neem dan contact op met de adviseurs van Extendum.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Extendum

Elke accountant is volgens de NBA verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een accountant ten gevolge van beroepsfouten. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wentelt de accountant het gedekte aansprakelijkheidsrisico en eventueel bijkomende kosten in principe af.

Extendum biedt aangesloten accountantskantoren een complete aansprakelijkheidsverzekering aan van Markel. Markel Nederland bestaat uit een team van specialisten met een rijke ervaring in de zakelijke niche verzekeringsproducten en met name gericht op aansprakelijkheidsrisico’s.

Hier vindt u meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Extendum. Of neem direct contact op met Hans Wiersma van Quintes Verzekeren en Risicobeheer op 06 45 28 78 48 of per e-mail.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
adviseur P&O
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken