HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Bedrijfseconomische noodzaak: wanneer ontslaan?

Soms zijn de resultaten van een onderneming teleurstellend en overweegt de ondernemer een ontslag van een aantal medewerkers.

Transitievergoeding en overgangsbruggingsregeling gaan veranderen

Er gaat per 1 januari 2020 in het kader van de wet Arbeidsmarkt in Balans ook op dit vlak een en ander veranderen, zeker als het gaat om de transitievergoeding. Enerzijds wordt de transitievergoeding lager, maar anderzijds vervallen ook de overgangsregelingen. Het is juist de overbruggingsregeling voor kleine werkgevers met minder dan 25 medewerkers of ‘de kleine werkgeversregeling’, die misschien voor een ondernemer waar het even niet goed gaat, aantrekkelijk is, om het personeelsbestand af te slanken. Zeker als het dienstverbanden betreft die langer dan 7 jaar hebben geduurd.

Kleine werkgeversregeling

De ‘ kleine werkgeversregeling’ houdt in, indien van toepassing, dat de werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer, berekend vanaf 1 mei 2013. Een werkgever komt hiervoor in aanmerking als het netto resultaat over de laatste drie kalenderjaren gemiddeld negatief is geweest, het eigen vermogen negatief is en de current ratio minder is dan 1. Bij een vof, eenmanszaak of een maatschap mag een fictieve ondernemersbeloning van €45.000 gehanteerd worden. Ten overvloede, deze regeling is nog dit jaar versoepeld.

Na 1 januari 2020 vervalt deze regeling en zal de gewone regeling in werking treden, die inhoudt dat voor elk gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris moet worden afgerekend als transitievergoeding. Er vindt geen afronding op hele of halve dienstjaren plaats.

Compensatieregeling

Er is een compensatieregeling in het leven geroepen dat wanneer de ondernemer stopt met de onderneming wegens ziekte, overlijden of pensioen, de transitievergoeding wordt gecompenseerd door het UWV. Deze moet dan wel voorgeschoten worden. Deze regeling treedt echter later in werking, wanneer precies wordt dit najaar bekend.

Indien het slecht gaat, zal er eerst even gerekend moeten worden. Als de nieuwe regeling gunstiger uitpakt, dan is het verstandig om nog even te wachten (als dat nog kan natuurlijk). Anders is het het overwegen waard om voor het einde van het jaar te gaan reorganiseren. Als een ondernemer overweegt te stoppen, dan kan pas later een beroep worden gedaan op de compensatieregeling. Er is waarschijnlijk geen terugwerkende kracht.

Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken