HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

AVG, de stand van zaken

De implementatie van de AVG-wetgeving ligt al weer bijna een jaar achter ons. Tijd om de balans op te maken en vooruit te blikken naar de ontwikkelingen. Op 25 mei 2018 werd de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.

Het Privacy Pakket van Extendum is sindsdien bij ruim 100 kantoren geïmplementeerd. De kantoren die gebruik maken van het Privacy Pakket ontvangen deze maand een AVG-Nieuwsbrief. Bovendien kan men dan via de Privacy Portal nieuwe informatiememo’s uploaden over een aantal praktische onderwerpen zoals:

 • hoe om te gaan met BSN?
 • meldplicht AVG
 • richtlijn bewaartermijnen
 • hoe om te gaan met (sub)verwerkers?

Onze ervaring is dat veel kantoren nog steeds onvoldoende gevolg hebben gegeven aan alle verplichtingen vanuit de AVG. Via het Actieplan AVG, dat beschikbaar is voor abonnees van ons Privacy Pakket, kan men controleren in hoeverre men volledig voldoet aan alle regelgeving.

De AVG  in het kort

De AVG-wetgeving vergroot weliswaar de privacyrechten van individuen en legt meer verantwoordelijkheden en verplichtingen bij organisaties, maar in de praktijk verandert er niet zoveel in de manier waarop je met persoonsgegevens zou moeten omgaan. De belangrijkste wijziging is wel de accountability: als accountantskantoor zult u – meer dan voorheen – veel zaken moeten gaan vastleggen.

Voor het gemiddelde accountantskantoor betekent dit o.a.:

 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten
 • het vastleggen van een privacybeleid
 • het opstellen van verwerkersovereenkomsten
 • het opstellen van een protocol en het bijhouden van een register van datalekken

Feiten en cijfers AVG sinds mei 2018

Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er, zichtbaar en onzichtbaar, al veel gebeurd. Enkele feiten en cijfers op een rij:

 • Sinds mei vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens 22.000 vragen ontvangen. In 11.000 gevallen gaat het om een klacht.
 • Meer dan helft van de vragen is inmiddels afgehandeld.
 • Bijna de helft van alle vragen is nog altijd (januari 2019) in behandeling.
 • Er lopen 11 handhavingsonderzoeken in de publieke en private sector in ons land.

2019: professionalisering en stabilisering van privacy en compliance

Nu we allemaal stappen hebben gemaakt op AVG-gebied, is het tijd voor de volgende stap. Wij  verwachten dat de professionalisering en stabilisering van privacy en compliance de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens, de NBA en ook klanten hebben de kantoren het afgelopen jaar de tijd gegeven om te wennen aan de nieuwe regels. Die enigszins flexibele houding blijft natuurlijk geen stand houden. Het thema privacy is volwassen. Dat blijkt ook uit de aandacht die de verschillende media aan privacy geven. Voor accountantskantoren is het dus zaak om in 2019 professioneel door te pakken met de AVG-wetgeving.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken