HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Arbeidsvoorwaarden buitenlandse chauffeurs transportbedrijf

05-08-2021 | Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan over de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse chauffeurs – in dit geval Hongaarse – bij een Nederlands transportbedrijf. De uitspraak is van belang voor de hele transportsector voor wat betreft de toepassing van de juiste Nederlandse – en in casu betere – arbeidsvoorwaarden, waaronder de betrokken algemeen verbindend verklaarde cao.

Wat speelde er?

De casus speelde al jaren. Hongaarse chauffeurs ontvingen lager loon op basis van Hongaarse arbeidsvoorwaarden uit hoofde van hun formele arbeidsovereenkomst met een Hongaars zusterbedrijf van het Nederlandse transportbedrijf. De achtereenvolgende rechters – in maar liefst drie instanties – moesten uiteindelijk oordelen of het Hongaarse recht van toepassing was of niet. Dit aan de hand van het criterium of de betrokken werkzaamheden vanuit Nederland plaatsvonden of vanuit Hongarije. Met andere woorden, wat is in dit geval het ‘gewone werkland’.

Waar vonden de werkzaamheden plaats?

Het Hof heeft om dat te bepalen de (aan de hand van de door de Hoge Raad uit de (Europese) rechtspraak gedestilleerde) criteria systematisch nagelopen. Het gaat dan onder andere en niet limitatief om:

  • Van waaruit worden de transportopdrachten verricht,
  • Van waaruit worden de opdrachten verstrekt en werk georganiseerd,
  • Waar bevonden zich de arbeidsinstrumenten (lees: de vrachtwagens),
  • Waar werd het vervoer hoofdzakelijk verricht,
  • Waar werden de goederen gelost,
  • Zijn de arbeidsovereenkomsten van de chauffeurs nauwer verbonden met een ander land dan Nederland.

Alles afwegend komt het Hof tot de conclusie dat Nederland het ‘gewone werkland’ is. Het gevolg hiervan is dat de Hongaarse chauffeurs met terugwerkende kracht recht krijgen op het hogere loon op basis van het Nederlandse recht.

Waarom deze uitspraak van belang is

De uitspraak is van belang. Ten eerste omdat er nog zeer weinig uitspraken zijn op dit niveau. Ten tweede omdat de uitspraak helder is verwoord en een duidelijke richting geeft aan welke feiten en omstandigheden een rol spelen bij een afweging welk recht van toepassing is. Dit is essentieel voor de branche. Kanttekening is wel dat in een ander geval de feiten weer net iets anders zullen liggen óf dat feiten zo worden geconstrueerd dat een nieuwe (schijn)constructie toch weer mogelijk is.

Deze materie staat overigens los van waar de loonbelasting en de sociale premies dienen te worden afgedragen. Bovendien ziet dit niet toe op tijdelijke tewerkstellingen in Nederland.

Advies en contact

Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van onze adviseurs R. Boerman of S. Snellenburg. Of bekijk onze e-learning ‘Wet arbeids­­voorwaarden gede­ta­cheerde werknemers in de Europese Unie’. Deze gaat over het internationaal arbeidsrecht, meer in het bijzonder de wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken