HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wist u dat een RI&E verplicht is zodra u minimaal 1 werknemer in dienst heeft?

30-09-2022 | Dit geldt voor alle sectoren, dus ook voor uw bedrijf!

Arbowet

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), ingegaan per 1 juli 2017, is vastgelegd dat alle werknemers (ook uitzendkrachten, flexwerkers, inhuurkrachten, vrijwilligers en stagiairs) veilig en gezond moeten kunnen werken. Voor werkgevers kent deze Arbowet een aantal verantwoordelijkheden. Eén daarvan is het in kaart brengen van de risico’s die werknemers in het bedrijf kunnen lopen. Deze risico’s dienen vastgelegd te worden in een risico-inventarisatie en -evaluatie ofwel RI&E. De RI&E wordt als onderdeel gezien van het arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid).

Een overzicht van alle verantwoordelijkheden als werkgever is te vinden op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat is precies een RI&E?

Een RI&E is een inventarisatie waarin alle risico’s die werknemers in het bedrijf kunnen lopen aan de orde brengt. Ook staat erin beschreven hoe de werknemers tegen deze risico’s beschermd worden. In de risico-inventarisatie staat of de veiligheid en gezondheid in gevaar komen door bijvoorbeeld instabiele steigers, explosiegevaar, een lawaaiige omgeving of te lang achter een beeldscherm werken. Heeft u meerdere vestigingen, dan maakt u voor iedere vestiging een aparte RI&E. Sommige risico’s kunnen namelijk per vestiging verschillen.

Een onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak. Hierin wordt aangegeven wat het bedrijf gaat doen om de vastgestelde risico’s te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen en het vervangen van schadelijke machines, maar ook om het geven van goede voorlichting.

Indien u meer dan 25 werknemers in dienst heeft moet de RI&E met Plan van Aanpak ter toetsing worden voorgelegd aan een arbodienst of gecertificeerde deskundige.

Waarom zou ik vandaag al aan de slag gaan met een RI&E?

 • Omdat er in ieder bedrijf risico’s zijn, zowel fysiek als mentaal, zichtbaar of onzichtbaar. Waarschijnlijk denkt u dat u alle risico’s wel kent. Toch is de kans groot dat u zaken over het hoofd ziet of komen er ongemerkt nieuwe risico’s bij door veranderingen in uw bedrijf. Zo zijn er juist op kantoor veel ‘onzichtbare’ arbeidsrisico’s, zoals langdurig zitten, hoge werkdruk, veel beeldschermwerk, pesten of (seksuele) intimidatie.
 • Omdat u een goede werknemer niet kunt missen.
  Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een RI&E heeft als doel om ongevallen op het werk of beroepsziekten te voorkomen.
 • Omdat uitval van een werknemer u gemiddeld 260 euro er dag kost.
  Een gezonde en veilige werkomgeving zorgt voor minder uitval. Een RI&E brengt de arbeidsrisico’s in kaart zodat u weet waar de knelpunten zitten en u preventief kan handelen.
 • Omdat het bieden van gezond en veilig werken hoort bij goed werkgeverschap.
  Een gezonde en veilige werkomgeving zorgt voor een hogere productiviteit en tevredenheid van het personeel.
  Omdat het wettelijk verplicht is voor alle ondernemers met werknemers in dienst.
  Bij een arbeidsinspectie (door Inspectie SZW) wordt er gecontroleerd of er binnen het bedrijf een RI&E is uitgevoerd. Zonder een RI&E loopt u het risico op een boete. Let daarbij op dat het opzetten van een RI&E tijd en papierwerk vraagt.

Hoe maak ik een RI&E?

Er zijn 7 stappen die u moet doorlopen om tot een goed uitgevoerde RI&E te komen:

 1. Inventariseer voor uw bedrijf de belangrijkste risico’s en beschrijf deze.
 2. Evalueer de risico’s en prioriteer deze van groot naar klein.
 3. Stel een Plan van Aanpak op door vast te leggen welke maatregelen er genomen kunnen worden.
 4. Laat uw RI&E met Plan van Aanpak toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.
 5. Bespreek de RI&E binnen uw bedrijf met uw werknemer(s), de OR of PV.
 6. Ga aan de slag met de het treffen van risico-beperkende maatregelen.
 7. Houd uw RI&E actueel door jaarlijkse evaluatie en stel zo nodig het Plan van Aanpak bij.

Advies & ondersteuning

Heeft u vragen over het opstellen en uitvoeren van een Arbobeleid en/of RI&E? Neem dan contact op met onze adviseur verzuim en P&O, Marlou Werkmeester.

 

M. (Marlou) Werkmeester
adviseur P&O

088 55 123 00
m.werkmeester@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken