HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wij helpen u herinneren: de fiscale deadlines

Verschillende deadlines verstrijken binnenkort. In dit overzicht zetten wij er een aantal voor u op een rijtje welke u niet over het hoofd moet zien.

Vóór 1 oktober 2019

 • Btw terugvragen uit andere EU landen over het jaar 2018

Doet uw cliënt zaken met andere EU-landen en heeft cliënt btw betaald in een ander EU-land? U kunt voor uw cliënt de in andere EU-landen betaalde btw terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst.

De voorwaarden zijn:

 • De onderneming van uw cliënt moet in Nederland zijn gevestigd;
 • Uw cliënt doet geen aangifte btw in het andere EU-land
 • Uw cliënt gebruikt de uit andere EU-landen gekochte goederen en diensten voor btw belaste activiteiten.

Hoe vraagt u btw terug?

De Belastingdienst beschikt over een speciale website waar u de btw kunt terugvragen.

Voor deze internetsite hebt u inloggegevens nodig. Als adviseur kunt u inloggegevens aanvragen door middel van het formulier Inloggegevens fiscaal dienstverleners. Dit formulier treft u aan in onze Kennisbank.

Wat te doen met btw die u in 2018 in het Verenigd Koninkrijk hebt betaald?

Het advies is om de btw zo snel mogelijk terug te vragen en bij voorkeur uiterlijk een week voor de Brexit. Indien u niet op tijd verzoekt om teruggave kan de Belastingdienst niet garanderen dat uw verzoek op tijd wordt doorgestuurd naar het Verenigd Koninkrijk.

Is het niet mogelijk het verzoek op tijd te doen? In die situatie moet u de btw rechtstreeks bij de Belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk terugvragen.

 • Geruisloze inbreng in de bv

Wilt u cliënten de mogelijkheid bieden om nog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 hun onderneming in te brengen in een besloten vennootschap?

Registreer dan uiterlijk 30 september 2019 bij de Belastingdienst de intentieverklaring of voorovereenkomst.

Als u vóór 1 oktober registreert hebt u de tijd tot 31 maart 2020 om de besloten vennootschap op te richten.

Een voorbeeld intentieverklaring en voorovereenkomst alsmede het geleideformulier voor de Belastingdienst treft u aan in onze Kennisbank.

 • Geruisloze terugkeer van de bv naar een Inkomstenbelasting onderneming

Hetzelfde geleideformulier als bij de geruisloze inbreng kan gebruikt worden om een intentieverklaring of voorovereenkomst te registreren voor de geruisloze terugkeer. Ook voor de geruisloze terugkeer is terugwerkende kracht mogelijk tot 1 januari 2019, mits de voorovereenkomst of intentieverklaring en het geleideformulier vóór 1 oktober 2019 zijn geregistreerd.

 • Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 een Vennootschap onder firma aangaan of een vennoot laten toetreden?

Door middel van een vóór 1 oktober 2019 getekende akte van vennootschap onder firma is terugwerkende kracht naar 1 januari 2019 mogelijk.

Let op! Ontbinden van een vennootschap onder firma of uittreden van een firmant is niet mogelijk met terugwerkende kracht.

 • Eigenrisicodragerschap 2020 aanvragen vóór 1 oktober

Werkgevers die vanaf 2020 zelf het risico op instroom van werknemers in de WGA of de ZW willen dragen, moeten vóór 1 oktober 2019 de aanvraag bij de Belastingdienst indienen. Eventuele aan of afmelding kan door middel van het formulier Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA.

Laat u adviseren of dit voor u of voor uw cliënten een verstandige keuze is. Onze collega Noach van Beusekom kan u er alles over vertellen.

 Vóór 20 november 2019

 • Deelnemen met ingang van 2020 aan de nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw?

Indien u thans reeds vrijgesteld bent van administratieve verplichtingen neemt u automatisch deel aan de nieuwe regeling. Aanmelding is dan niet nodig. Bent u thans niet vrijgesteld van administratieve verplichtingen dan moet u zich daarvoor aanmelden. De aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 door de Belastingdienst zijn ontvangen.

 • Afmelden voor de kleineondernemersregeling

In twee situaties moet u zich vóór 20 november afmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling

 1. Als het voor uw cliënt niet voordelig of gewenst is deel te nemen aan de nieuwe kleineondernemersregeling, maar deze wel automatisch wordt aangemeld, bijvoorbeeld omdat cliënt momenteel een ontheffing van de administratieve verplichtingen heeft in verband met de huidige kleineondernemersregeling.
 2. Wanneer u of uw cliënt bij nader inzien ongewenst is aangemeld met het aanmeldformulier voor de nieuwe kleineondernemersregeling, maar toch geen gebruik wilt maken van de regeling per 1 januari 2020.

Let op! Voor particulieren die in 2019 investeren in zonnepanelen dient het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders te worden gebruikt. Automatisch maakt uw cliënt dan gebruik van de nieuwe kleineondernemersregeling met ingang van 1 januari 2020.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken