HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat zijn de regels voor referenties na einde dienstverband?

01-12-2020

Als werknemers na afloop van hun dienstverband op zoek gaan naar een andere functie, geven zij vaak de vorige werkgever op als referent. Maar wat als u als werkgever en werknemer op het laatst niet meer door één deur kon, bent u dan nog steeds verplicht om een referentie af te geven? En moet die positief zijn, ook als u geen positieve ervaringen met uw ex-werknemer heeft? Wat zijn – kortom – de regels rondom het geven van een referentie?

Geven van referentie

Het geven van referenties is als zodanig niet vastgelegd in het arbeidsrechtelijke gedeelte van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Algemeen wordt aangenomen dat het geven van referenties voortvloeit uit het algemene beginsel van het goed werkgeverschap. Daarnaast is er wel een bepaling die gaat over de verplichting om een getuigschrift af te geven (artikel 7:656 Burgerlijk Wetboek).

Daarin wordt onder meer bepaald dat de werkgever die onjuiste mededelingen doet, niet voldoet aan het verzoek om een getuigschrift of op andere manieren de belangen van de werknemer schaadt, schadeplichtig is. Uit dit artikel volgt dat in het algemeen waarschijnlijk soortgelijke regels gelden als het gaat om het geven van referenties.

Referenties en AVG

De regels van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) geven verdere grenzen aan bij het doen van mededelingen over een (ex-)werknemer. Bij het geven en ontvangen van referenties zijn drie partijen betrokken bij wie de persoonsgegevens worden verwerkt: de sollicitant zelf, de referent (ex-werkgever) en de potentiële nieuwe werkgever.

Als de werknemer zijn ex-werkgever opgeeft als referent, geeft hij impliciet toestemming voor het afgeven van (persoons)gegevens en gegevens over zijn functioneren. De nieuwe werkgever is vervolgens verplicht om de werknemer te informeren over de gegevens die hij van de ex-werkgever heeft verkregen. Maar, of de gegeven informatie in het specifieke geval in redelijke verhouding staat tot zowel de belangen van de ex-werknemer als die van de nieuwe werkgever, zal van geval tot geval verschillen. Zo is het geven van informatie over arbeidsongeschiktheid of over het bestaan van een studieschuld in bepaalde gevallen onrechtmatig.

Verdere regels referenties

Daarentegen kan het niet voldoen aan een verzoek om referenties of het door de ex-werkgever geven van onjuiste informatie ook onrechtmatig zijn.

Zo is de ex-werkgever in sommige branches, zoals de financiële sector en de zorg wettelijk verplicht aan derden informatie te verstrekken over zijn ex-werknemer.

Overigens is het vooraf googelen van een sollicitant, een praktijk die tegenwoordig steeds meer plaatsvindt, niet per se tegen de regels van de AVG, tenzij het googelen ‘een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ van de sollicitant betekent. Wat een onevenredige inbreuk inhoudt, dat zal ook van geval tot geval verschillen.

Kortom, als u een referentie afgeeft mag u geen onwaarheden verkondigen, maar u mag ook niet de privacyregels overtreden.

Contact

Neem voor een goed advies contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken