HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Voordeel voor elektrische bedrijfsauto’s

26-08-2021 | Het kabinet wil het rijden van emissieloze bedrijfsauto’s voor alle ondernemers aantrekkelijker maken. Als ondernemer in Nederland kunt u daarom subsidie aanvragen als u een emissieloze bedrijfsauto aanschaft (koop of financial lease). Naast de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bestaat sinds kort ook de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

Emissieloze auto’s stoten tijdens het rijden geen broeikasgassen uit, zijn energiezuinig, stil en goed voor het klimaat. Dit draagt bij aan schone lucht en een prettiger leefomgeving.

In dit artikel bespreken we eerst de mogelijkheden voor aanvraag van SEBA daarna gaan we ook kort in op de samenloop van SEBA met MIA.

Wie vraagt SEBA aan?

Koopt u als ondernemer een emissieloze bedrijfsauto dan vraagt u zelf SEBA aan.  Bij een operationele lease vraagt uw leasemaatschappij de subsidie aan. Hij kan de subsidie verwerken in de leaseovereenkomst.

Tot wanneer?

Aanvragen voor SEBA kan tot en met 31 december 2021, 12.00 uur.

SEBA is er voor

 • Ondernemers en non-profitinstellingen die één of meer emissieloze bedrijfsauto’s aanschaffen (koop of financial lease).
 • Leasemaatschappijen die auto’s verstrekken op basis van operational lease. Zij komen in aanmerking voor SEBA, omdat zij de voertuigen aanschaffen.

Enkele belangrijke voorwaarden

 • Wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. In de overeenkomst moet een bepaling staan dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief wordt. Die datum moet na de datum liggen waarop u de subsidie aanvraagt. U kunt ook laten opnemen dat de koop of financial lease pas definitief is na een positief besluit op uw subsidieaanvraag. Dit kan een opschortende of ontbindende voorwaarde zijn.
 • De voorwaardelijke koop- of financial leaseovereenkomst mag u niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.

Overige voorwaarden

 • Nieuwe volledige emissieloze bedrijfsauto’s die uitsluitend rijden door een elektromotor. Dat kunnen bijvoorbeeld zowel batterij-elektrische als via waterstofbrandstofcellen aangedreven elektrische bedrijfsauto’s zijn.
 • Voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP-actieradius van minimaal 100 km.
 • Brandstofcode E en W komen in aanmerking. Het batterijpakket van de bedrijfsauto mag geen lood bevatten.
 • De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van € 20.000 of meer exclusief btw. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken.

Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (N1) en 10% van de verkoopprijs excl. btw (N2) tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Andere overheidssubsidies (met uitzondering van MIA) worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag waarvoor u in aanmerking komt.

De beschikbare subsidie is per jaar gemaximeerd. Medio augustus 2021 was 40% van het budget uitgegeven. Het volledige budget voor 2021 is € 22 miljoen.

SEBA aanvragen doet u in 2 stappen

 1. Aanvraag subsidieverlening
  • Na ontvangst van de nog niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst doet u de aanvraag voor de subsidie. Dit doet u op de website van de RVO. U mag meerdere keren een aanvraag voor subsidie doen (max. 400 auto’s voor 2021).
 2. Aanvraag subsidievaststelling
  • Als u een aanvraag heeft gedaan die is goedgekeurd door RVO, dan ontvangt u de brief ‘subsidieverlening’. Nadat de emissieloze bedrijfsauto is geleverd en het kenteken op naam van de aanvrager staat, vraagt u de vaststelling uiterlijk 7 maanden na datum van verlening van de subsidie aan.

Een subsidieaanvraag voor meerdere bedrijfsauto’s tegelijk kan het snelst worden behandeld als voor die bedrijfsauto’s een gelijktijdige vaststelling van de subsidie mogelijk is. Het is daarom aan te bevelen om in één subsidieaanvraag uitsluitend bedrijfsauto’s op te nemen die in hetzelfde tijdsbestek afgeleverd kunnen worden.

Subsidieverplichtingen

 • De gekochte emissieloze bedrijfsauto dient ononderbroken 3 jaar op naam van de subsidieontvanger te blijven staan.
 • Bewaar de overeenkomst tot 3 jaar na de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling van de bedrijfsauto.
 • Verkoopt u de auto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan dient u dit te melden. U loopt het risico (mogelijk) een deel van de subsidie terug te betalen.

Samenloop SEBA en MIA

Als u subsidie voor de SEBA-regeling aanvraagt hoeft u geen opgave te doen van eventueel nog te melden MIA-voordeel. Naast SEBA mag u namelijk ook MIA aanvragen. Binnen de SEBA wordt de MIA dus niet in mindering gebracht. Andere overheidssubsidies die u voor de koop van de bedrijfsauto’s kreeg, worden wél in mindering gebracht op SEBA. Denk daarbij aan lokale subsidieregelingen.

Zoals hiervoor gemeld moet SEBA worden aangevraagd voordat de aanschaf definitief is. Voor MIA is een definitieve aanschaf wel nodig. Meld daarom uw investering in de bedrijfsauto(‘s) binnen 3 maanden nadat de overeenkomst definitief is gemaakt bij de MIA, onder code G 3101.

Bedrijfsautolijst SEBA

Wilt u alvast een kijkje nemen naar bedrijfsauto’s die in aanmerking komen voor SEBA? Dit is de meest actuele lijst.

Advies & contact

Bent u een ondernemer en bent u van plan een emissieloze bedrijfsauto aan te schaffen? Dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen zodat wij u verder kunnen informeren over de mogelijkheden.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken