HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Verplicht onderwerp 2023: duurzaamheid

De NBA heeft voor 2023 het onderwerp Duurzaamheid aangemerkt als verplicht onderdeel van de Permanente Educatie voor accountants.

Alle accountants die ingeschreven zijn in het register dienen in 2023 tenminste 8 uren te besteden aan het onderwerp Duurzaamheid. Temeer omdat dit onderwerp veel maatschappelijke aandacht heeft. Omdat accountants werkzaam zijn in veel verschillende werkvelden mag van hen verwacht worden dat zij voor klanten en andere relaties het aanspreekpunt zijn voor dit onderwerp.

Deze momenten zullen georganiseerd worden rond de definitie van Duurzaamheid zoals gepresenteerd op de website van NBA.
“Duurzaamheid heeft sinds de jaren ’80 (zie het VN Brundlandt rapport) als definitie dat je duurzaam handelt als je in de eigen behoefte voldoet zonder die van anderen te schaden. Dit houdt in dat je zorgt dat de eigen impact op milieu en mensen positief is en dat er geen schade veroorzaakt wordt door de eigen activiteiten op mens en milieu (negatieve impact), mede door verantwoorde governance.”

Duurzaamheid heeft dus een breed scala van ESG¹-aspecten in zich

Als de accountant voldoende invulling heeft gegeven aan het verplichte onderwerp in 2023 kan hij of zij:

  • begrippen rondom Duurzaamheid duiden
  • invulling geven aan de rol die de accountant heeft bij het onderwerp Duurzaamheid
  • voldoende aandacht geven aan dit onderwerp in de bedrijfsbeschrijving
  • risico’s betreffende Duurzaamheid bij klanten identificeren.

Omdat het onderwerp Duurzaamheid sterk aan verandering onderhevig is en de wet- en regelgeving daaromtrent flink in beweging is, zullen wij het onderwerp in ons cursusprogramma opnemen, zodat aan de doelstelling voldaan kan worden.

¹ESG = Environmental, Social en Governance

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

C. (Cor) Molenaar RA RV
adviseur accountancy
adviseur corporate finance
directie

06 20 48 90 65
c.molenaar@extendum.nl

Expertise: bedrijfsovernames, bedrijfswaardering en bedrijfsfinanciering

Ik bied ondernemers en hun adviseurs goede adviezen, een luisterend oor of een schop onder de kont als het nodig is. Mijn motto is: cijfers bestaan niet, cijfers ontstaan.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken