HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Vaste reiskostenvergoeding nog onbelast tot 1 februari 2021

Er is een update van dit artikel beschikbaar.

23-12-2020 | Veel werkgevers kennen om praktische redenen een vaste kostenvergoeding toe aan hun werknemers. De kostenvergoeding kan door werknemer gebruikt worden voor een goede vervulling van de dienstbetrekking (bijvoorbeeld representatie), maar ook voor reiskosten (zoals kosten woon-werkverkeer).

Vaste kostenvergoeding

Deze vaste kostenvergoedingen worden voor de loonheffingen doorgaans aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Een deel van de vergoeding zal dan gericht vrijgesteld zijn, het restant kan onder de vrije ruimte vallen.

Op grond van de wet kunnen de gerichte vrijstellingen op vergoedingen die zijn opgenomen in een vaste kostenvergoeding slechts worden toegepast als aan deze vergoedingen een onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten ten grondslag ligt. De uitbraak van COVID-19 heeft ervoor veel werknemers toe geleid dat een verandering is gekomen in de aard en omvang van de door hen te maken kosten. Bijvoorbeeld omdat nu vaker thuis wordt gewerkt.

Deze wijziging zou voor de werkgever aanleiding kunnen zijn om de omvang van de vergoeding te wijzigen. Ongewijzigde voortzetting van de vergoedingen zou er immers toe kunnen leiden dat de gerichte vrijstellingen niet langer van toepassing zijn.

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Door de staatssecretaris van Financiën is in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis echter goedgekeurd dat de werkgever gedurende het jaar 2020 geen wijziging aanbrengt in de vaste (reis) kostenvergoeding. Als een recht op een vaste reiskostenvergoeding afhankelijk was van een keuze van de werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem) moet deze zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.

Bij hun kamerbrief van 18 december 2020 hebben de betrokken bewindslieden echter gemeld dat de goedkeuring met betrekking tot een vaste reiskostenvergoeding in ieder geval doorloopt tot 1 februari 2021. In januari 2021 zal het kabinet terugkomen op verdere maatregelen.

Meer informatie + webinar

Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Op korte termijn zullen we door middel van een memo en webinar aandacht besteden aan dit onderwerp en dan ook verder ingaan op de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten bij thuiswerken.

Let op

De werkgever mag de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast vergoeden tot 1 februari 2021. Voorwaarde is dat de werknemer vóór 13 maart 2020 al een recht had op de vergoeding en door thuiswerken geen of minder reiskosten maakt.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken