HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid gecompenseerd

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces ingestemd met de wet waarin de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Cliënten kunnen waarschijnlijk per 1 april 2020 compensatie aanvragen. De wet is voor het zomerreces afgehamerd om UWV voldoende tijd te geven om de regeling voor te bereiden.

De compensatie kan straks met terugwerkende kracht worden gekregen voor transitievergoedingen die cliënten sinds 1 juli 2015 hebben betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken