HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Toelichting op aanpassing Tabel I, Wet Omzetbelasting (verlaagd btw-tarief)

03-06-2022  |  In Tabel I van de Wet Omzetbelasting 1968 is opgesomd welke goederen en diensten vallen onder het verlaagde btw-tarief van 9%. De staatssecretaris heeft met zijn besluit van 31 maart 2022, nr. 2022-6334 de toelichting op de toepassing en de reikwijdte van deze Tabel I geactualiseerd. Dit besluit vervangt het oude besluit uit 2017.

De vernieuwde toelichting bevat redactionele wijzigingen, verduidelijkingen en een aantal nieuwe inhoudelijke aanwijzingen. De aanpassingen zijn divers en staan verspreid over het gehele, 102 pagina’s, tellende document. Zonder volledigheid te pretenderen benoemen wij een aantal wijzigingen.

Samengestelde prestaties

Het onderdeel waarin wordt toegelicht welk tarief moet worden toegepast bij transacties die uit meerdere leveringen en/of diensten bestaan is herschreven. De hoofdregel blijft dat leveringen en diensten als onderscheiden en zelfstandig moeten worden gezien. Van één enkele prestatie is sprake als een prestatie bijkomend is bij de hoofdprestatie, of als de prestaties één ondeelbare prestatie vormen. Dat een vaste prijs voor de combinatie wordt gevraagd is geen criterium.

Onder ‘bijkomend’ wordt verstaan een prestatie die voor de modale consument geen doel op zich vormt, maar de hoofdprestatie aantrekkelijker maakt. Als aan de voorwaarden is voldaan wordt het tarief dat geldt voor de hoofdprestatie aangehouden.

Een combinatie van prestaties wordt als ondeelbaar beschouwd als de samenstellende delen onafhankelijk van elkaar geen praktisch nut hebben voor de afnemer. Het tarief van de overheersende prestatie is bepalend voor het tarief van het geheel.

Voedingsmiddelen

Colloïdaal edelmetaalwater (water waaraan edelmetaal als zilver of goud is toegevoegd) en hallucinerende middelen vallen niet onder de post. Hetzelfde geldt voor bloesem- en bloemenremedies waarmee menselijke emoties worden beïnvloed. CBD-olie (wietolie voor medisch gebruik) en lachgaspatronen (voor het maken van slagroom) vallen wel onder het lage tarief.

Sierteelt: groendaken

Plantenmatten voor groendaken worden als planten aangemerkt, waarvoor het lage tarief geldt. De goedkeuring voor afsplitsing van de levering van sierteeltproducten geldt ook voor het aanleggen van een groendak.

Sportbeoefening

De voorwaarden die gelden bij sportbeoefening in openbare ruimtes die voor de duur van het evenement zijn gereserveerd, zijn verduidelijkt. Zo geldt bijvoorbeeld voor tennislessen alleen het lage tarief als de leraar zelf de baan ter beschikking stelt aan zijn leerlingen.

Taxivervoer

Het verzorgen van woon- werkverkeer door een werkgever door middel van een auto met chauffeur valt onder het lage tarief. Het lage tarief geldt niet voor chauffeursdiensten waarbij gebruikgemaakt wordt van een eigen auto van diegene die vervoerd wordt.

Uitvoerende artiesten

Het schminken van bezoekers op festivals, bedrijfsfeesten en dergelijke gelegenheden wordt niet gezien als optreden door uitvoerende kunstenaars. Ook de diensten van tolken die aan blinden en slechtzienden verslag doen van wat op het podium gebeurt, vallen daar niet onder. Voor hen geldt het verlaagde tarief niet.

Kermis

Het begrip ‘kermis’ is aangepast aan jurisprudentie. Kermissen moeten eigen, traditionele attracties hebben waartoe aan personen afzonderlijk toegang wordt verleend. Voorbeelden zijn draaimolens, spookhuizen, schommels, reuzenraden, schommels en botsauto’s.

Let op!

Het besluit is zeer specifiek en gedetailleerd. Het advies is dan ook altijd het besluit te raadplegen. Vragen? Of komt u er niet uit? Wij helpen graag.

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

088 55 123 00
jw.kemper@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken