Vangnet voor Verweer verzekering

De Vangnet voor Verweer verzekering van Markel International (VVV) biedt de accountant een aanvullende bescherming tegen aanspraken van opdrachtgevers en/of andere derden.

De accountant wordt vandaag de dag geconfronteerd met aanspraken/geschillen die niet gedekt zijn op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Dit komt omdat de BAV uiteraard niet alle aanspraken verzekert. Elke BAV kent nu eenmaal uitsluitingen.   Daarnaast kan het zo zijn dat een BAV geen dekking biedt als een voorwaarde voor dekking – denk aan de verplichting om leveringsvoorwaarden overeen te komen – door verzekerde niet is nagekomen. In het geval er geen dekking wordt verleend onder de BAV dan biedt de VVV uitkomst. In het geval er geen dekking is onder de BAV biedt de VVV hulp door het verstrekken van rechtsbijstand. Deze rechtsbijstand wordt uitgevoerd door verzekeraar DAS.

Voorbeelden

De VVV biedt dekking voor geschillen met de overheid in verband met een tegen de onderneming opgelegde boete. De BAV biedt hiervoor geen dekking, er is immers geen sprake van een door een derde geleden schade.

De VVV biedt bijvoorbeeld ook dekking voor geschillen met de opdrachtgever over het honorarium in het geval de opdrachtgever weigert om dit – als gevolg van een beroepsfout – aan de ondernemer over te maken. Geschillen over het honorarium zijn standaard op de BAV uitgesloten. De VVV is een aanvulling op de BAV en  biedt een rechtsbijstand dekking voor geschillen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar over een (gedeeltelijke) afwijzing van een schade en/of de behandeling van schade. Omdat de uitvoering van de rechtsbijstand is uitbesteed bent u verzekerd van een discussie zonder belangenverstrengeling.

Hoe kunnen wij u helpen?

De VVV biedt dekking voor geschillen waarover een rechter, arbiter of bindend adviseur in een lidstaat van de EU tot oordelen bevoegd is en voor zover het recht van één van de lidstaten van de EU van toepassing is. Voor de VVV hebben wij voor externe kosten de volgende verzekerde bedragen beschikbaar. € 50.000,00 per geschil in de Benelux en Duitsland en € 25.000,00 per geschil in andere EU-lidstaten. Er gelden lagere maximale vergoedingen voor de behandelkosten van advocaten op het moment dat er sprake is van een procedure waarbij een advocaat niet verplicht is en de verzekerde (toch) gebruik maakt van een zelf gekozen advocaat. In deze gevallen moet u ook een eigen bijdrage van € 500,- betalen.

Risico bescherming

  • De VVV is een naadloze aanvulling op uw BAV polis.
  • U bent verzekerd voor juridische conflicten die te maken hebben met beroepsfouten met betrekking tot door u geleverde diensten.
  • U krijgt aanvullend op de BAV rechtsbijstand in die zaken waarin de BAV polis zelf geen dekking (meer) biedt.
  • Geschillen over honorarium als gevolg een beroepsfout zijn verzekerd.
  • Dekking voor geschillen over de afgesloten BAV verzekering, dus als Markel dekking afwijst.
  • Voor de VVV gelden lagere franchises.
  • Voor de VVV geldt geen eigen risico’s voor de externe kosten.
  • De VVV heeft een inloopdekking die is afgestemd op de verzekeringsvoorwaarden van de BAV.

    De VVV is dus geen vervanger voor een rechtsbijstandverzekering. Voor geschillen met uw werknemers, leveranciers, klanten of afnemers over de geleverde goederen biedt de VVV geen dekking. Hetzelfde geldt voor geschillen over uw bedrijfspand  en motorvoertuigen. Daarvoor kunt u een “gewone” rechtsbijstandverzekering afsluiten. De VVV biedt aansluitend op de BAV wel een dekking voor geschillen als gevolg van beroepsfouten. Dit zorgt ervoor dat de premie ook een stuk lager is.

Dit document bevat algemene informatie waarin slechts een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de VVV zijn uitgelicht.

OFFERTE
AANVRAGEN

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!