HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Subsidie voor praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen via de Subsidieregeling Praktijkleren!

Tot en met 15 september 2017 kunnen werkgevers een beroep doen op de Subsidieregeling Praktijkleren. Middels deze subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

De huidige regeling heeft betrekking op het studiejaar 2016 – 2017. Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor subsidie wanneer men een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

  • VMBO : een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
  • MBO : een beroepsbegeleidende leerweg
  • HBO : een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of   landbouw en natuurlijke omgeving valt
  • Promovendi : een promotieonderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut  van de KNAW of NWO
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Indien u in het studiejaar 2016 – 2017 een praktijkleerplaats of werkleerplaats heeft gecreëerd kunt u wellicht aanspraak maken op een vergoeding middels de Subsidieregeling Praktijkleren.

Indien uw klanten hiervan gebruik willen maken, kunt u dit aan ons uitbesteden. In dat geval verzoeken wij u dit uiterlijk 1 september 2017 aan ons door te geven. Wij zullen er voor zorgen dat de aanvraag tijdig en met een zo groot mogelijke slaagkans wordt ingediend.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadministrateur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken