HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Stappenplan SIRA voor kantoren met WTA-vergunning

Inleiding

Artikel 21 van de Wet toezicht accountantsorganisaties verlangt van een accountantsorganisatie het volgende: De accountantsorganisatie richt haar bedrijfsvoering zo in dat deze:

  • een beheerste en integere bedrijfsuitoefening waarborgt
  • en de betrokkenheid tegengaat van de accountantsorganisatie bij wetsovertredingen en strafbare feiten die het vertrouwen in de accountantsorganisatie of in de financiële markten kunnen schaden.

Om een goede beheersing te hebben van integriteitsrisico’s dient een accountantsorganisatie (ten aanzien van haar controlecliënten) systematisch de integriteitrisico’s identificeren en analyseren (systematische integriteitsrisicoanalyse oftewel SIRA).

De AFM heeft verkend hoe niet-OOB accountantsorganisaties integriteitsrisico’s inzichtelijk maken, beheersen en monitoren. Mede naar aanleiding van deze verkenning, hebben de AFM, de NBA en de SRA eind 2019 in een gezamenlijk schrijven aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat alle accountantsorganisaties, waaronder ook de niet-OOB accountantsorganisaties, uiterlijk eind 2020 aantoonbaar hun integriteitsrisico’s inzichtelijk maken, beheersen en monitoren.

Stappenplan

Daarom hebben we een stappenplan ontwikkeld om te komen tot een systematische beheersing van de integriteitsrisico’s van uw kantoor. Dit stappenplan bevat de volgende onderdelen:

  • Werkprogramma opzet SIRA
  • Schema opzet SIRA
  • Formulier evaluatie SIRA

Het stappenplan SIRA met de evaluatie hiervan is verwerkt in het modelhandboek voor de assurancepraktijk WTA. Het aangepaste modelhandboek is opgenomen in onze Kennisbank.

Advies

Wij adviseren de kantoren met een WTA-vergunning om vóór 31 december 2020 het werkprogramma opzet SIRA uit te voeren en het schema opzet SIRA in te vullen. Ons advies is om vervolgens bij de jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitssysteem tevens uw integriteitsrisicoanalyse te evalueren aan de hand van het formulier evaluatie SIRA.
Heeft u vragen bij de SIRA of wilt u ondersteuning bij de opzet van de SIRA, dan horen wij dat graag.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken