HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Scholing tijdens verzuim – wat zijn de rechten?

In het kader van re-integratie tijdens verzuim zijn werkgevers verplicht hun medewerkers in staat te stellen scholing te volgen noodzakelijk voor de functie of arbeidscontract. Ook voor functies extern, buiten de eigen organisatie, worden regelmatig scholingsvoorstellen gedaan aan werkgevers.

Werknemers hebben tijdens verzuim en re-integratie géén scholingsplicht, maar zijn verplicht mee te werken aan hun re-integratie. Daarnaast zijn zij gehouden aan goed werknemerschap. Wie betaalt de scholingskosten? Dit is niet automatisch de werkgever. Tenzij anders overeengekomen in CAO of arbeidscontract.

Over een korte cursus om een passende, interne functie te kunnen vervullen zal waarschijnlijk weinig reuring ontstaan. Anders wordt het als de scholing langer duurt en de kosten hoger zijn. Dan is het verstandig om voor de scholing begint:

  • eerst een studieovereenkomst te laten tekenen waarin een terugbetalingsregeling is opgenomen indien de medewerker elders een functie aanvaart

en / of

  • Eerst een toestemmingsverklaring wordt getekend om de scholing in mindering te mogen brengen op de transitievergoeding

Weigert de medewerker deze te ondertekenen dan kunt u overgaan tot het manen om mee te werken aan de re-integratie en uiteindelijk tot het opleggen van een loonsanctie. Het Hof heeft recent een werkgever in het gelijkgesteld die een loonsanctie had opgelegd nadat de medewerker weigerde de scholingsovereenkomst te ondertekenen.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken