HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Regeling TOZO

Inkomensaanvulling tot het sociaal minimum

Ondersteuning

Ter ondersteuning van zelfstandigen wordt een tijdelijke regeling ingesteld. Zelfstandigen kunnen – met terugwerkende kracht – tot 1 maart 2020 voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure, krijgen:

 1. Een aanvulling voor het levensonderhoud. Dit betreft een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum, wat niet terugbetaald hoeft te worden. De aanvulling kan worden aangevraagd bij de gemeente. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal ca. € 1.500,00 per maand (netto) voor gehuwden en € 1.050,00 (netto) voor ongehuwden.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157,00. Rente is 2%. Looptijd is 3 jaar, en aflossingsvrij tot januari 2021.

Voor wie

 • Zelfstandige ondernemer, bijvoorbeeld
  – ZZP-ers.
  – Eenmanszaken met of zonder personeel.
  – Vennoten en maten van personenvennootschappen.
  – DGA die alleen of samen met andere directeuren meer dan 50% van de aandelen bezit.
 • Woonachtig in Nederland.
 • Bedrijfsmatig actieve onderneming in Nederland (‘grens’ gevallen worden bekeken).
 • Ingeschreven in Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020.
 • Voldoen aan urencriterium van 24 uur per week (1.225 uur op jaarbasis).

Voorwaarden

 • Er wordt geen partner- en vermogenstoets gehanteerd (let op loonheffingskorting bij loon partner).
 • Inkomens toets: het is een aanvulling tot het sociaal minimum.
 • Verklaren dat er sprake is van financiële problemen door de Corona crisis.
 • Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats.
 • Geen terugbetaling achteraf.
 • Uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet van toepassing.

Procedure

 • Bij twee zelfstandige partners dient één (met het laagste inkomen) de aanvraag in.
 • Indienen bij de gemeente waar de zelfstandige woonachtig is.
 • Aan te vragen via digitaal formulier.

De gemeenten gaan proberen om deze aanvulling binnen 4 weken te regelen in plaats van binnen de reguliere termijn van 13 weken. Daarnaast wordt het mogelijk om een voorschot te ontvangen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken