HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Webshop-ondernemers opgelet: regeling BTW bij afstandsverkopen wijzigt per 1 juli 2021

30-04-2021 | U bent een in Nederland gevestigde ondernemer en verkoopt en levert goederen door ze te verzenden aan consumenten die wonen in een andere lidstaat van de EU. De regeling afstandsverkopen voor de heffing van BTW is dan van toepassing.

Huidige regeling

Thans zijn per lidstaat verschillenden drempelbedragen (variërend van € 35.000 tot € 100.000) van toepassing. Blijft u per lidstaat met uw verkopen onder deze drempelbedragen dan is de plaats van levering van de goederen Nederland en bent u over de verkopen dus Nederlandse BTW verschuldigd.

Nieuwe regeling per 1 juli 2021

De regeling afstandsverkopen wijzigt per 1 juli 2021. Vanaf die datum vervallen de genoemde drempelbedragen per lidstaat en wordt één drempel van € 10.000 geïntroduceerd voor alle verkopen binnen de EU gezamenlijk.

Komt u met deze verkopen boven deze drempel?

Dan geldt als plaats van levering van de goederen de woonplaats van de klant. U dient over de verkopen dan ook BTW in rekening te brengen naar het tarief van het woonland van de klant. De Europese Commissie publiceert regelmatig een bijgewerkt overzicht van de tarieven in de lidstaten. U dient die BTW in beginsel ook periodiek af te dragen aan de Belastingdienst van dat land. Om te voorkomen dat u zich in de verschillende lidstaten als ondernemer moet registreren is het vanaf 1 april 2021 mogelijk om u bij de Nederlandse Belastingdienst aan te melden voor toepassing van het zogenoemde OSS-systeem.

OSS-systeem

Als u zich hebt aangemeld voor het OSS-systeem geeft u de BTW die u aan de niet in Nederland wonende klanten in rekening hebt gebracht aan bij de Nederlandse Belastingdienst. Die zorgt er vervolgens voor dat de afgedragen belasting wordt doorbetaald aan de buitenlandse diensten.

Onder de drempel van € 10.000

Blijft u onder de nieuwe drempel van € 10.000, dan is de plaats van levering Nederland en brengt u Nederlandse BTW in rekening en draagt u deze af aan de Nederlandse Belastingdienst. U kunt er overigens voor kiezen om ook in dit geval gebruik te maken van de nieuwe regels. U moet dat dan wel tijdig melden bij de Belastingdienst.

Invoervrijstelling

Naast de wijziging van de plaats van de levering wordt ook een nieuwe regeling geïntroduceerd voor de elektronische platforms die afstandsverkopen faciliteren en wordt de thans geldende invoervrijstelling voor goederen met een waarde lager dan € 22 afgeschaft.

De Belastingdienst heeft onlangs een webinar gehouden waarin de nieuwe regels, mede aan de hand van enkele casusposities, worden besproken. De nieuwe regeling kan aanzienlijke administratieve gevolgen voor ondernemers hebben. Wij adviseren ondernemers die onder de regeling afstandsverkopen vallen, bijvoorbeeld doordat zij via een webshop producten verkopen en leveren aan particulieren die niet in Nederland wonen contact op te nemen met hun accountant of belastingadviseur.

E-learning

Wilt u uw kennis over dit onderwerp verder vergroten? Wij bieden sinds kort e-learnings over e-commerce aan. In onze e-learningreeks bespreken wij de nieuwe regels. De eerste 3 e-learnings zijn reeds beschikbaar, de laatste 2 zullen wij op korte termijn voor u klaarzetten.

  1. Btw en e-commerce (deel 1)
  2. Btw en e-commerce (deel 2)
  3. Btw en e-commerce (deel 3)

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken