HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Rapport NIRPA

Titel van de bijeenkomst: Vaktechnische Bijeenkomsten Payroll

Datum en tijdstip: 22 maart 2018 van 13:30 tot 17:00
Locatie: Van der Valk te Drachten
Naam opleidingsinstituut: Extendum B.V.
Toegekend aantal PE punten K: 45
Toegekend aantal PE punten V: n.v.t.
Aantal deelnemers: 6

Onderwerp(en):

Divers zoals AVG, Private WW, LIV, All-in Salaris etc.
Naam spreker 1: Niels Woudstra
Naam waarnemer: Jan Buwalda

De waardering wordt uitgedrukt door het aanvinken van één van de cijfers 4 t/m 1, waarbij geldt dat:
4 = Ja, in hoge mate;        1 = nee, in het geheel niet

1.    Algeheel oordeel betreffende de inhoud van presentatie of werkgroep:

Actueel
4

Informatief
4

Belangrijk
4

Alle aspecten omvattend
4

Toepasbaar in de praktijk
4

Indien van toepassing per spreker: Spreker 1

4

2.    Opbouw en structuur van presentatie of werkgroep:

Inzichtelijk / duidelijk
4

Evenwichtig van opbouw
4

Goed gebruik van materiaal / sheets etc.
4

Uitnodigend tot meedenken
4

Interactief
4

Gelegenheid biedend tot vragen
4

Indien van toepassing per spreker: Spreker 1

4

3. De kwaliteit van het ondersteunende materiaal:

Up-to-date
4

Volledig
4

Overzichtelijk
4

Relevant
4

Praktisch toepasbaar
4

4. Faciliteiten:

Locatie en accommodatie zijn geschikt:                       3

5. Het aantal PE punten van deze bijeenkomst is:

50 mag worden toegekend in effectieve tijd. Er wordt 45 toegekend op basis van programma

6. Komt het aantal PE punten overeen?

JA

7. Is er een presentielijst aanwezig?

JA

7.1 Wordt de presentielijst door iedereen getekend?

JA        wordt 2x afgetekend

8.    Leerrendement op het onderwerp van deze bijeenkomst voor mijzelf:

Informatie en kennis
4

Inzichten en perspectieven
4

Praktijkgerichte vaardigheden
4

Nieuwe gedragsmogelijkheden
4

Nieuwe toepassingen in de werksituatie
3

Nieuwe mogelijkheden voor mijzelf
3

9.    In welke mate is deze bijeenkomst geschikt voor de beroepsgroep Payroll:

Volledig                       4

10.    Algemene waardering over inhoud en structuur van de bijeenkomst in zijn geheel.

Uitgedrukt in één cijfer van 1 tot en met 10, waarbij geldt dat 1 is de laagste en 10 is de hoogste waardering:

1☐        2☐        3☐        4☐        5☐        6☐        7☐        8☐        9 X    10☐

11.    Overige opmerkingen en observaties:

Het was een zeer praktijkgerichte opleiding. Er kwamen veel onderwerpen ter sprake zoals de AVG, Private WW/Zw 3e jaar, actualiteiten arbeidsrecht, lage inkomens voordeel, SZW maatregelen, loonkostenvoordeel, DBA actualiteiten, minimum loon en minimum vakantiebijslag, WKR Actualiteiten en het All-in salaris.

Het was een groep salarisadministrateurs die op accountskantoren hun werkzaamheden verrichten. Dit betekent dat ze salarisadministratie doen waarbij verschillende CAO’s van toepassing zijn en ook waar helemaal geen CAO van toepassing is. Hierbij komt er nogal wat op hun af met alle regelgeving. Deze cursus verduidelijkte ook heel veel voor hun en stipte ook aan waar ze controle op moesten gaan doen, waar ze op moesten gaan letten. Er werden goede tips gegeven.Naast de theorie die ook werd onderbouwd door bijlagen uit de wetteksten e.d. werd er ook verteld hoe daar in praktijk mee om te gaan. Het devies was steeds hoe de klant op de juiste wijze bediend moest worden. Ook was er grote ruimte voor vragen die helder en uitvoerig werden beantwoord. De docent was een goed onderlegd man die veel praktijkervaring meebracht.

Samenvattend was het een hele goede cursus waar veel praktijk met elkaar werd gedeeld die op de juiste wijze goed werd onderbouwd door de theorie.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken