HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Payroll of toch niet?

De gevolgen van de recente uitspraak van de Hoge Raad in het inmiddels al zeer bekende Care4Care arrest, werken ook door in Payrollconstructies. Het feit dat de allocatiefunctie, aldus de HR, niet volgt uit de definitie van de uitzendovereenkomst in de wet, betekent niet automatisch dat bij payroll altijd sprake is van een uitzendovereenkomst. Indien het payrollbedrijf – zoals in de meest voorkomende vorm – zowel bij de totstandkoming  als bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst slechts fungeert als contractueel verlengstuk van de opdrachtgever / feitelijk werkgever, kan de rechter nog steeds door de payrollconstructie heen kijken en oordelen dat de werknemer in dienst is (gebleven) van de opdrachtgever / feitelijk werkgever. Dat is juist niet wat de opdrachtgever meestal voor ogen staat. Een oplossing hiervoor is niet aanstonds te verwachten. Op vragen van kamerleden heeft de Minister van SZW aangegeven dat daarover in een volgende regeerakkoord afspraken gemaakt moeten worden. Tot die tijd dus beperkte dijkbewaking.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken