HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ook de zzp’er heeft Arboregels!

Veel zzp’ers denken dat arbowetgeving niet voor hen geldt maar dat is onterecht. Ook opdrachtgevers denken vaak dat zij met de inschakeling van zzp’ers niet verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden en ook dat is vaak een misrekening.

Binnen de regelingen van de Arbowet is een zzp’er een persoon die geheel zelfstandig werkzaamheden verricht. Dan heeft de zzp’er een resultaatverplichting, bepaalt zelf hoe en met inzet van welk materiaal en materieel hij de prestatie alleen levert.

Schakelt hij hiervoor andere zzp’ers in, dan worden er afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden. De leidende zzp’er wordt dan volgens de arbowet de werkgever en opdrachtgever. Zodra een opdrachtgever aanwijzingen geeft die de uitvoering van het werk aangaan, is er sprake van een werkgever – werknemer relatie. Dan verandert de resultaatsverplichting in een inspanningsverplichting en is de ‘werkgever’ verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden.

Wordt een zzp’er gevraagd om samen met andere werknemers van de opdrachtgever te werken, zoals in de bouw vaak gebruikelijk is. Ook dan wordt de zzp’er voor de arbowet als werknemer beschouwd. Hij valt dan onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en ontvangt en volgt de veiligheidsinstructies van de opdrachtgever op.

Elke zzp’er is altijd gehouden aan de arboregels die directe gevaren beperken. Zo is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers en zzp’ers gelijk. Iedereen moet veiligheidsschoenen, brillen en kleding dragen als de situatie daarom vraagt. Hulp- en beschermingsmiddelen ten aanzien van ergonomie en lawaai zijn voor de alleen werkende zzp’er een vrije keuze. Hij mag naar believen zonder gehoorbescherming in het lawaai staan, als hij daar geen andere werknemers/zzp’ers mee schaadt. Voor gebruik, onderhoud en veiligheidsmaatregelen van alle nodige machines, gereedschappen, voertuigen etc. geldt de handleiding.

De zzp-er hoeft, ook al heeft hij de opdrachtgeversrol, geen organisatorische maatregelen te nemen zoals een RI&E of een taak-risicoanalyse laten uitvoeren. Wel is hij verantwoordelijk voor de voorlichting en naleving van de arbowetgeving. Om bij het voorbeeld van de gehoorbescherming te blijven; waar 2 zzp’ers samenwerken is er nu wél eentje verantwoordelijk dat beide de gehoorbeschermers dragen! Degene die de opdracht aanneemt is de verantwoordelijke en geeft de veiligheidsinstructies.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken