HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe WWFT

De komende tijd zullen wij de belangrijkste wijzigingen behandelen die naar verwachting over enkele maanden zullen worden doorgevoerd in de nieuwe WWFT. Deze keer: de compliance en auditors functie en kantoorspecifieke risicobeoordeling

De 4e anti-witwasrichtlijn leidt tot aanscherpingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die ook voor personen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten gevolgen zal hebben. Dit zijn ook de instellingen onder WWFT-toezicht van het BFT.

De nieuwe WWFT heeft de oorspronkelijke ingangsdatum van 26 juni 2017 niet gehaald. Het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpvoorstel Implementatiewet 4e anti-witwasrichtlijn is inmiddels wel gepubliceerd. De verwachting is dat de nieuwe WWFT zomer 2018 van kracht wordt.

Compliance en Kantoorspecifieke risicobeoordeling

Zowel grote als kleine instellingen worden in het kader van risicomanagement verplicht tot het opstellen van een risicobeoordeling en het instellen van de compliance functie. Tevens wordt een onafhankelijke auditfunctie geïntroduceerd. Deze controleert onder andere de uitoefening van de compliance functie. Deze, voor kleinere instellingen deels nieuwe, verplichtingen zullen leiden tot maatregelen die in verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de instelling (proportionaliteit). In de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat een klein accountantskantoor in deze functies parttime of via derden zal voorzien.

De compliance functie controleert de naleving van de wettelijke en de interne regels door de instelling. Vanwege het feit dat de compliance-functie onafhankelijk moet zijn, betekent dit dat de functie niet kan worden vervuld door een beleidsbepaler of een commercieel actieve medewerker. Deze compliance officer is daarnaast verantwoordelijk voor het aanmerken en melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU.

De WWFT schrijft nu al een risico gebaseerde aanpak van kantoororganisatie en bedrijfsvoering voor. Bij de beoordeling van de risico’s moet de instelling onder meer rekening houden met haar cliënten, de landen en geografische regio’s waar de instelling werkzaam is en (mogelijkheid tot misbruik van) de activiteiten en diensten.

De nieuwe bepalingen over risicobeoordeling hebben een meer dwingend karakter dan de normen die op dit moment van toepassing zijn: de instellingen worden verplicht de identificatie en beoordeling van hun risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te registreren, te monitoren en op verzoek aan de toezichthouder beschikbaar te stellen. De risicobeoordeling vormt de basis voor de instelling voor de ontwikkeling van haar beleid, bestaande uit procedures en maatregelen, om de geïdentificeerde kantoorrisico’s te beperken en effectief te beheren. Het cliëntenonderzoek en het monitoren van transacties vormen de basis en daarnaast valt te denken aan training en voorlichting van de medewerkers en eventuele overige beheersmaatregelen.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken