HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Maarten-Joost Swenker: Jurist én Corporate Finance adviseur

Nieuwe collega bij Extendum

08-02-2021 | Deze maand is Maarten-Joost Swenker bij Extendum gestart als jurist en corporate finance adviseur. Welkom in ons team!

Naast mijn eigen praktijk ben ik sinds dit jaar als juridisch adviseur verbonden aan Extendum waarbij ik mij met name richt op de corporate finance praktijk, maar tevens aandacht zal geven aan advisering van ondernemingen waarbij de continuïteit in gevaar is.

Mijn achtergrond ligt in de advisering in samenwerking met accountants en fiscalisten waarbij ik zowel bij een regionaal kantoor als bij de big four werkzaam ben geweest. Als adviseur heb ik vele grotere en kleinere overnames begeleid, maar ook talloze klanten bijgestaan bij insolventie en reorganisatietrajecten.

Erg leuk is het om als sparringpartner van accountants mee te denken bij het inschatten van juridische risico’s, welke bijvoorbeeld samenhangen met de gekozen (financierings)structuur of welke het gevolg kunnen zijn van bepaalde keuzes met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Het meedenken in teamverband is een belangrijk uitgangspunt bij mijn werk.

Met mijn collega’s van Extendum wil ik de adviespraktijk op deze punten verder invullen en uitbreiden.

Naast het inhoudelijke advieswerk ben ik als docent verbonden onder andere aan het SRA en het RB waarbij ik doceer op het gebied van  het ondernemingsrecht.

mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker
bedrijfsjurist

06 53 73 25 31
mj.swenker@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken