HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

MKB-bedrijven naar de effectenbeurs?

21-01-2022 | Veel accountants hebben nog onvoldoende zicht op een volledige of de best passende financieringsoplossing. Goed geïnformeerd blijven over nieuwe financieringsproducten en -aanbieders is een vak apart. Effectenbeurs NPEX is vanwege het unieke en innovatieve karakter de moeite waard om nader kennis mee te maken.

Via de NPEX-effectenbeurs zijn al meer dan 50 MKB-bedrijven succesvol gefinancierd. Veelal betreffen de financieringen achtergestelde obligatieleningen die zowel het werkkapitaal als het garantievermogen van de onderneming versterken. En dat zonder verwatering of overdracht van het aandelenkapitaal. Hierdoor blijft de zeggenschap van de onderneming bij de zittende aandeelhouder(s). Inmiddels worden steeds vaker bedrijven gefinancierd via de uitgifte van certificaten van aandelen waarmee ondernemers het eigen vermogen van hun bedrijf versterken of (een deel van) de onderneming verkopen.

Ralph Vaessen, een van de Corporate Finance adviseurs van Extendum, noemt dit voorbeeld van NPEX-effectenbeurs om aan te geven welke oplossingen niet bancaire financiers bieden. Als oud-bankier weet hij hoe banken opereren, maar merkt hij ook in de praktijk dat de financieringshouding van banken in de loop der tijd terughoudender is geworden. Dat maakt het voor MKB-ondernemers en accountants dus nodig om een goed beeld te hebben van financieringsoplossingen die andere partijen aanbieden.

Niet bancaire financiers

In april van dit jaar meldde de AFM in haar rapport ‘Verkenning naar non-bancaire mkb-financiering’: ‘Het Nederlandse financieringslandschap voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft zich in de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een breder aanbod van financieringsproducten, met naast bancair krediet ook steeds meer gespecialiseerde financieringsaanbieders. MKB-ondernemers zijn steeds vaker op deze non-bancaire aanbieders aangewezen.’

Banken zijn nog steeds de dominante financier in het MKB. Uit cijfers van het CBS1 blijkt dat 70% van het MKB met een financieringsbehoefte zich nog steeds primair bij de bank meldt voor een bedrijfsfinanciering. Dit wordt verklaard door de macht der gewoonte: zo werd het altijd gedaan, er is een vaste relatie met de huisbank en de bekendheid met de werkwijze van deze aanbieder. Sinds 2012 neemt het uitstaande financieringsbedrag bij banken wel af. Daarentegen neemt het financieringsvolume bij nieuwe aanbieders op de financieringsmarkt verder toe. Met name is een stijging van de volumes in equipment lease, factoring en private equity zichtbaar.

Daarnaast neemt ook het aantal bedrijven dat zich online op financieringen oriënteert toe. Ook is er een groeiend aanbod van online financieringsmogelijkheden, waarbij ook banken diverse nieuwe initiatieven tonen.

Aankloppen bij accountant

Naast een eerste oriëntatie bij de huisbank kloppen bedrijven het liefst bij hun accountant aan wanneer ze een financieringsbehoefte hebben. De accountant kent het bedrijf, weet wat de financiële reikwijdte is en lijkt dus de ideale gesprekspartner voor de ondernemer.

Ralph Vaessen: ‘Op zich lijkt het inderdaad een logische keuze, maar in de praktijk zien we ook dat veel accountants nog onvoldoende zicht hebben op een volledige of de best passende financieringsoplossing. Op zich is dit niet onlogisch aangezien er voortdurend nieuwe aanbieders met nieuwe financieringsvoorwaarden en -constructies bijkomen. Het bijhouden hiervan is een vak apart.’

Ondanks de toenemende populariteit lopen nieuwe financieringsaanbieders ook tegen drempels aan zoals gebrek aan bekendheid bij accountants en MKB-ondernemers. Ook speelt in sommige situaties een (gebrek aan) regelgeving die (geen) rekening houdt met innovaties door financieringsaanbieders.

Hier wordt onder meer aan gewerkt door samenwerking in communicatie en het voeren van een keurmerk voor financieringsaanbieders en -intermediairs om ondernemers meer zekerheid te geven over de kwaliteit van het financieringsproduct en het -advies.

Factoring, crowdfunding en online financiering zijn inmiddels al aardig ingeburgerd. Effectenbeurs NPEX daarentegen is – ondanks het feit dat deze beurs 11 jaar actief is – vanwege het unieke en innovatieve karakter zeer de moeite waard om nader mee kennis te maken.

NPEX-effectenbeurs voor snelgroeiende, internationale en innovatieve MKB-bedrijven

Voor het financieren van snelgroeiende en innovatieve bedrijven (veelal met geactiveerde Research- en Developmentkosten) of voor bedrijven met een buy and build strategie (veelal met een aanzienlijke post Goodwill) wordt de NPEX-effectenbeurs regelmatig ingeschakeld.

Dat geldt ook voor Nederlandse organisaties die hun activiteiten mede in het buitenland hebben en daardoor voor banken vanuit Nederland beperkt financierbaar zijn. Daarbij valt te denken aan de zogenaamde zeilende voorraad of als de bancaire zekerheden in Nederland al volledig zijn ingezet.

Welke vereisten?

NPEX-effectenbeurs is in beginsel open voor bedrijven met een financieringsbehoefte vanaf EUR 500.000 en die minimaal drie jaar operationeel zijn. Voorwaarde is dat van die drie jaar er minimaal één jaar winst is gemaakt. Ook vindt de NPEX-effectenbeurs het belangrijk dat er een ervaren management aanwezig is.

Hoe ziet de route tot beursnotering eruit?

Alle aan de NPEX-effectenbeurs genoteerde MKB-bedrijven hebben een mini due diligence doorlopen en een prospectus of informatiememorandum opgesteld. Dit gebeurt door onafhankelijke professionals onder begeleiding van de NPEX-effectenbeurs. Dit proces helpt ondernemers overigens ook om hun bedrijf verder te professionaliseren.

De doorlooptijden vanaf het moment van inschakeling van de NPEX-effectenbeurs tot aan de start van het ophalen van het kapitaal (het plaatsen van de effecten) variëren tussen de 1 en 3 maanden. Vervolgens is de emissie maximaal 6 weken open waarin beleggers inschrijven en kapitaal storten. Na volledige inschrijving wordt het verkregen kapitaal overgemaakt naar de uitgevende MKB-onderneming.

NPEX-effectenbeurs

De NPEX-effectenbeurs is gevestigd in het WTC Den Haag. De beursactiviteiten brengen met zich mee dat de NPEX-effectenbeurs onder doorlopend toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Aan de NPEX-effectenbeurs zijn ca. 7.500 particuliere en zakelijke investeerders verbonden die tot op heden met ruim EUR 140 miljoen in Nederlandse MKB-ondernemingen hebben gefinancierd.

Samenvatting NPEX-effectenbeurs

 • Vanaf EUR 500.000 financieringsbehoefte
 • Bedrijf bestaat tenminste 3 jaar
 • Tenminste 1 jaar winstgevend
 • Ervaren management
 • Zeer geschikt voor: snelgroeiende, internationale en innovatieve MKB-bedrijven tevens zeer geschikt voor gehele of gedeeltelijke bedrijfsoverdrachten en MBO/MBI’s

Voordelen NPEX-effectenbeurs

 • Geen onderpand of zekerheden vereist
 • Versterking eigen vermogen
 • Exposure
 • Verdere professionalisering door screeningprocedure

Nadelen NPEX-effectenbeurs

 • Uitvoerig financieringstraject
 • Publicatie bedrijfsgegevens

Contact & advies

Wilt u meer weten over NPEX of andere vormen van (niet bancaire) bedrijfsfinanciering, neemt u dan contact op met de Corporate Finance afdeling van Extendum.

1 Centraal Bureau voor de Statistiek: Financieringsmonitor 2020

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

C. (Cor) Molenaar RA RV
adviseur corporate finance
directie

06 20 48 90 65
c.molenaar@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken