HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Management fee in de jaarrekening

09-02-2022 | Accountants vragen ons regelmatig wat de juiste plaats in de resultatenrekening is om een (betaalde) management fee te verantwoorden.

Voor de besloten vennootschap

Voor besloten vennootschappen is BW2 titel 9 leidend. Hierin is onder meer een vaste indeling van de bedrijfskosten voorgeschreven:

  • Lonen
  • Sociale lasten
  • (Pensioenlasten)
  • Afschrijvingen
  • Overige bedrijfskosten

De posten ‘Lonen’, ‘Sociale lasten’ en ‘Pensioenlasten’ worden in de winst-en-verliesrekening vaak (gebaseerd op het inzichtvereiste) gegroepeerd onder een kop ‘Personeelskosten’ samen met de post ‘Overige personeelskosten’.

Personeelskosten

  • Lonen en salarissen
  • Sociale lasten
  • Pensioenlasten
  • Overige personeelskosten

De bedoeling van de post ‘Lonen’

Het is belangrijk om te realiseren dat in BW2 onder de post ‘Lonen’ (en salarissen) alleen wordt bedoeld de loon- en salariskosten op te nemen van personen waarmee in het boekjaar een arbeidscontract bestond.

Management fee

Management fee wordt betaald voor werkzaamheden van “ingeleend” personeel. Dat betekent dat het bedrag dat betaald is voor management fee nooit onderdeel kan zijn van de post ‘Lonen’. Gevolg is dat management fee óf onderdeel is van de ‘Overige bedrijfskosten’ óf onderdeel is van de ‘Overige personeelskosten’ onder de kop ‘Personeelskosten’.

In de toelichting worden de ‘Overige bedrijfskosten’ veelal uitgesplitst. Onderdeel van deze uitsplitsing is dan de post ‘Overige personeelskosten’.

Ons advies; management fee onder Overige personeelskosten

Wij zijn van mening dat de management fee getoond moet worden als onderdeel van de ‘Overige personeelskosten’ onder de kop ‘Personeelskosten’, omdat dit een vergoeding is voor “ingeleend” personeel. Dat doet ons inziens het meeste recht aan het inzichtvereiste.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken