HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Loket NOW 5 open!

06-05-2021 | Vanaf 6 mei 2021 kunt u een aanvraag indienen voor de loonkostensubsidie over de periode april, mei en juni 2021. Deze subsidiabele loonkosten zijn gemaximeerd tot 3 keer de loonsom van juni 2020 (peildatum 26 augustus 2020). Als de loonkosten achteraf 10% lager uitvallen heeft dit verder geen invloed op de subsidie.

U kunt een aanvraag indienen als u over een periode van aaneengesloten 3 maanden, gelegen tussen april en augustus 2021, minimaal 20% omzetverlies – ten opzichte van de referentieomzet (= 25% van de omzet over kalenderjaar 2019) – verwacht. Als u al eerder gebruikt heeft gemaakt van de NOW-subsidie dan zal de omzetperiode voor NOW 5 moeten aansluiten aan deze eerdere NOW-aanvraag (3.2/4e tranche). U kunt dit niet meer wijzigen. Heeft u de vorige NOW (NOW 4.0) niet aangevraagd, dan kunt u de meetperiode nog zelf kiezen.

Als u de aanvraag heeft ingediend, dan krijgt u vrij snel de voorschotbeschikking. Check deze goed! Het is gebleken dat soms de gegevens niet goed worden overgenomen en dat de omzetperiode bijvoorbeeld niet klopt. Stel dan tijdig bezwaar in en vergeet daarbij geen kostenveroordeling te vragen.

De voorwaarden voor de NOW 5 regeling zijn gelijk aan die van de NOW 3 en NOW 4 (eerder 3.1 en 3.2, 3e en 4e tranche). Hou er rekening mee dat achteraf getoetst wordt of aan de voorwaarden is voldaan.

Enkele aandachtspunten

  • Is er sprake van een concern? Let op een holding met een bv is ook een concern! Maar er kan ook een concern bestaan tussen een bv en een eenmanszaak.
  • Er kan ook een uitkerings- en bonus verbod gelden.
  • Wordt aan de scholingsinspanningsverplichting voldaan?
  • En wordt er aandacht aan vertrekkend personeel besteed?

Het is vervelend als achteraf blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan. Dat wordt duidelijk bij het controleren van de aanvraag tot afrekening. En het duurt nog wel even voordat de aanvraag tot afrekening kan worden ingediend. Dit kan namelijk pas vanaf 30 januari 2022 (NOW 4 en NOW 4) tot uiterlijk 23 oktober 2022. Hoewel de coronacrisis dan hopelijk voorbij is, kan de nasleep nog wel voelbaar zijn.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken