HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Kennisdocument gedifferentieerde ww-premie gewijzigd

Voor degene die de ww-premieheffing helemaal wil uitpluizen, verwijzen wij naar het kennisdocument WW-premie, opgesteld door de Belastingdienst. De laatste versie dateert van 16 december 2019.

Wat is er veranderd?

Het stroomschema is aangepast en het uitstel van de aanwezigheid van de schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgenomen. Er is ook een aantal concrete situaties benoemd waarvan de fiscus aangeeft dat er sprake is van een oproepovereenkomst of dat er sprake is van een hoge premie.

Opvallend is de tijdelijke uitbreiding van het aantal uren via een addendum. Dit wordt als twee contracten gezien waarbij voor het vaste deel een lage premie mag worden toegepast, maar voor de tijdelijke uitbreiding zelf een hoge.

Sommige overige gevallen zijn ons inziens discutabel en mogelijk moet daar de rechter aan te pas komen. Voorbeeld hiervan is de vaste omvang per maand, terwijl voor iedere maand een andere omvang is vastgelegd. Ons inziens is dit volgens de wet geen oproepovereenkomst, maar volgens de fiscus wel.

Al met al zorgt de fiscus ervoor dat we een spannende tijd beleven.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken