HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Houd tijdig rekening met de nieuwe leennormen voor hypotheken!

Per 1 januari 2018 wijzigt de leennorm voor particuliere hypotheekfinancieringen. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning wordt 100%. Ook veranderen de inkomensnormen. Deze gelden dan voor iedereen die vanaf volgend jaar een bindend hypotheekaanbod krijgt. Dus ook voor diegenen die in 2017 een hypotheekaanvraag doen en pas in 2018 een definitief aanbod ontvangen.

Grenzen aan maximale hypotheek

Elk jaar wijzigen de normen die bepalen hoeveel er maximaal mag worden geleend voor de financiering van een woning. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis wordt volgend jaar 100%. Dit betekent dat eventuele kosten voor overdracht, taxatie en andere bijkomende kosten niet langer geleend kunnen worden.

Het maximale hypotheekbedrag wordt verder begrensd door het inkomen. De inkomensnorm zorgt er voor dat huizenbezitters geen te hoge hypotheekfinanciering aangaan en de hypotheeklasten voldoende kunnen opbrengen.

Bindend aanbod

Banken en andere hypotheekverstrekkers zijn verplicht om zich aan deze leennormen te houden en moeten zekerheid geven aan huizenkopers door het verstrekken van een bindend aanbod. Als een bindend aanbod nog in 2017 wordt uitgebracht, kan worden getoetst aan de huidige leennormen. Hypotheekadviseurs en- verstrekkers hebben goed zicht op de doorlooptijden van een hypotheekaanvraag en kunnen dus inschatten of het bindend aanbod nog in 2017 wordt uitgebracht. Als dit niet het geval is, dan is het belangrijk dat huizenkopers tijdig worden geïnformeerd over de wijzigingen in de leennormen zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Huizenkopers kunnen de doorlooptijd verkorten door vooraf alle noodzakelijke documenten aan te leveren.

Geen overgangstermijn

Omdat er vorig jaar sprake was van nieuwe regels over het bindend aanbod gold er een overgangstermijn. Het is belangrijk dat hypotheekverstrekkers een aanvraag efficiënt beoordelen zodat een huizenkoper niet te lang in onzekerheid hoeft te blijven of hij de hypotheek kan krijgen. Dit is vooral belangrijk bij een financieringsvoorbehoud. In het hypotheekadvies kan al rekening worden gehouden met de nieuwe leennormen als verwacht wordt dat er volgend jaar geen bindend aanbod is. Daarom is er dit jaar geen overgangstermijn. Als het in een individuele situatie verantwoord is, kan door hypotheekverstrekkers onderbouwd worden afgeweken van de geldende leennormen– de zogenoemde explain mogelijkheid.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken