HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Heeft u de verplichte RI&E al geregeld?

Wij signaleren dat heel veel werkgevers, die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten, nog geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben laten uitvoeren. Terwijl het verplicht is om te (laten) onderzoeken of het werk een risico kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van hun werknemer(s). En dit is dus ook op u, als accountantskantoor, van toepassing.

Over de RI&E bestaat onder werkgevers nogal eens onduidelijkheid: moet u als werkgever een RI&E hebben en moet de RI&E ook getoetst worden? Over één aspect kunnen we kort zijn: iedere werkgever met personeel dient over een actuele RI&E met bijbehorend plan van aanpak te beschikken. De inspectie SZW controleert hier ook op en beboet werkgevers als bij een inspectie blijkt dat een RI&E niet aanwezig is. Of de RI&E getoetst moet worden door een Arbo deskundige hangt af van diverse factoren. Accountantskantoren hebben deze toetsing in ieder geval wel nodig.

Daarnaast is aan te raden om, in het kader van de RI&E, een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwenspersoon helpt degene die ongewenst gedrag ondervindt om de juiste weloverwogen stappen te zetten om de situatie op te lossen. Overigens kan de manager de vertrouwenspersoon ook om advies vragen hoe om te gaan met onveiligheid op de werkvloer.

Een vertrouwenspersoon voor leden van Extendum

Wilt u een offerte ontvangen of heeft u vragen, dan kunt contact opnemen met ons secretariaat.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken